บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดตัวตราไปรษณียากรชุด “ประธานอาเซียน” ในโอกาสที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562

นำเสนอภาพวาดสีน้ำช่อดอกไม้ประจำชาติสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ประกอบด้วย ดอกราชพฤกษ์ (ไทย) ลำดวน (กัมพูชา) จำปาลาว (ลาว) ประดู่ (พม่า) บัว (เวียดนาม) กล้วยไม้แวนด้า (สิงคโปร์) พู่ระหง (มาเลเซีย) ส้านชะวา (บรูไน) กล้วยไม้ราตรี (อินโดนีเซีย) และพุดแก้ว (ฟิลิปปินส์) ผูกริบบิ้นลายธงชาติไทยอย่างบรรจง ประกอบตราสัญลักษณ์การประชุมอาเซียน 2562 เพื่อแสดงให้เห็นถึงการต้อนรับด้วยความยินดียิ่งในฐานะเจ้าภาพ ผู้ทำหน้าที่เชื่อมโยงความเป็นหนึ่งเดียวกันของประชาคมอาเซียนในปีนี้ ภายใต้แนวคิดหลัก “Advancing Partnership for Sustainability ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”

ผู้สนใจสามารถหาซื้อแสตมป์ชุดดังกล่าวได้ในราคาดวงละ 3 บาท เต็มแผ่น 30 บาท (10 ดวง) และซองวันแรกจำหน่าย 11 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ ทางเว็บไซต์ Thailandpostmart.com สอบถามเพิ่มเติมที่ THP Contact Center 1545 หรือไลน์ @stampinlove

กองทุนประกันวินาศภัย