วันนี้ (24 พ.ค.62) เวลา 18.00 น. ที่ วัดชินวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ดร. พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีประธานพิธีเปิดงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดปทุมธานี พิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

จากนั้นได้ร่วมชมการแสดงในงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดปทุมธานี รัฐบาล โดยคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้ให้ทุกจังหวัดจัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมกันทั่วประเทศ

จังหวัดปทุมธานีจึงร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดปทุมธานี ขึ้น ในระหว่างวันที่ 22 - 28 พฤษภาคม 2562 วันที่ 24 พ.ค.62 เวลา 18.00 น. วัดชินวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี การแสดงดนตรีไทย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี การแสดงรำมอญ สมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญ จ.ปทุมธานี การแสดงวงโยธวาทิต บรรเลงเพลงมาร์ชราชวัลลภและ Oh I Say โรงเรียนสามโคก อบจ.ปทุมธานี และการแสดงรำถวายพระพร ชุดบรมราชาภิเษกกษัตราธิราช โรงเรียนสามโคก อบจ.ปทุมธานี​ มหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ของจังหวัดปทุมธานี มีทั้งหมด ๗ วัน

วันที่ 22 พ.ค.62 เวลา 18.30 น. ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ( หลังใหม่ )

วันที่ 23 พ.ค.62 เวลา 18.00 น. วัดโบสถ์ (หลวงพ่อโต ) อำเภอสามโคก

วันที่ 24 พ.ค.62 เวลา 18.00 น. วัดชินวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง

วันที่ 25 พ.ค.62 เวลา 18.00 น. ศาลาที่ว่าการอำเภอธัญบุรี ( หลังเก่า )

วันที่ 26 พ.ค.62 เวลา 18.00 น. ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

วันที่ 27 พ.ค.62 เวลา 18.00 น. ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ( หลังใหม่ )

วันที่ 28 พ.ค.62 เวลา 18.00 น. ห้องประชุมบัวหลวง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ( หลังใหม่ )

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance