พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใย ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่เขตบางพลัด ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัย

วันนี้ ( 24 พฤษภาคม 2562) เวลา 09.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณซอยจรัญสนิทวงศ์ 96/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดวิมุตยาราม เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวให้กับประชาชนที่ประสบอัคคีภัยให้รับทราบ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ในการนี้ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่ดูที่เกิดเหตุอัคคีภัย พร้อมกับให้คำแนะนำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ กับพูดคุยให้กำลังใจกับครอบครัวผู้ที่ประสบอัคคีภัย ด้วย

ชุมชนซอยจรัญสนิทวงศ์ 96/1 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.37 น. ต้นเพลิงเกิดที่บ้านเลขที่ 161/1 ซึ่งบ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้เก่าปลูกติดต่อกัน ขณะเกิดเหตุมีลมกระโชกแรง ทำให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับที่เกิดเหตุทางเข้า-ออก คับแคบเข้า-ออกได้ทางเดียว ทำให้รถดับเพลิงเข้าไประงับเหตุได้ล่าช้าและเป็นอุปสรรคในการเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ ทำให้บ้านเรือนประชาชนถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหาย 10 ครัวเรือน ราษฎรได้รับผลกระทบ 40 ราย ประชาชนได้รับบาดเจ็บถูกไฟลวก 1 ราย และสำลักควันไฟ 2 ราย โดยหน่วยงานต่างๆ ได้ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น และเขตบางพลัดได้ออกหนังสือรับรองให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย เพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับการช่วยเหลือจากทางราชการ ต่อไป

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน