นับเป็นช่วงเวลาสุดล้ำค่าของพสกนิกรไทยที่ได้ชื่นชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งพสกนิกรทั่วทุกสารทิศต่างพร้อมใจน้อมถวายความจงรักภักดี เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติในโอกาสมหามงคลแห่งรัชสมัย โอกาสนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ ซีอีเอ เต็มใจเสนอกลุ่มศิลปินรุ่นใหม่ที่ใช้ทักษะและความสามารถด้านการออกแบบดีไซน์ ร่วมถวายงานผ่านศิลปะจัดวางผสมผสานความวิจิตรปราณีตแบบไทยในสไตล์โมเดิร์นร่วมสมัย พร้อมเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าชมฟรีตลอด 3 เดือน * เปิดโปรไฟล์ดีไซเนอร์รุ่นใหม่ - ศิลปะจัดวาง (Art Installation) เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 ภายในศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ (TCDC กรุงเทพฯ) เป็นผลงานการออกแบบของกลุ่มนักจัดดอกไม้ที่ใช้นามว่า “ผกา” (PHKA) ทีมดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่ที่มีชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญในการใช้ดอกไม้มานำเสนอในรูปแบบงานศิลป์ ซึ่งเคยฝากผลงานงานดีไซน์อันเลื่องชื่อในงานแบงค็อกดีไซน์วีค (Bangkok Design Week) มาแล้ว โดยล่าสุดได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้จัดแสดงศิลปะจัดวาง เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งเปิดให้ประชาชนโดยทั่วไปรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เข้าชมได้นาน 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2562 * กว่าจะมาเป็นศิลปะจัดวางเฉลิมพระเกียรติ - มนัสนันท์ สรรพาวัตร หนึ่งในทีมดีไซน์เนอร์ “ผกา” (PHKA) ผู้ออกแบบศิลปะจัดวาง (Art Installation) เทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 10 เผยแนวคิดในการออกแบบว่า ได้รับแรงบันดาลใจจากการจัดพานพุ่ม ที่นิยมใช้ในงานพิธีสำคัญ ซึ่งมีความหมายเพื่อการสักการะบูชา โดยส่วนใหญ่จะจัดเป็นทรงข้าวบิณฑ์ มีลักษณะคล้ายการพนมมือ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากเครื่องสักการะตามความเชื่อในศาสนาพุทธ โดยทีมออกแบบได้นำไปตีความเพิ่มให้เข้ากับยุคสมัย เพื่อให้คนรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ผ่านงานศิลปะซึ่งเป็นภาษาสากลที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วย * งานคราฟท์สุดวิจิตรบรรจง 225 ช่อ - ความน่าสนใจของศิลปะจัดวางชิ้นนี้ คือ “งานมาลัยตุ้ม” ที่ทีมดีไซน์เนอร์ได้นำมาลัยตุ้มสีเหลืองอร่าม โคนก้านสีม่วงกว่า 225 ช่อ มาจัดวางเป็นชั้นรอบๆ พานพุ่ม ซึ่งมาลัยตุ้มที่จัดทำขึ้นนี้ใช้เทคนิคตามแบบการร้อยมาลัย ตามขนบประเพณีไทยที่งดงามวิจิตร เป็นงานฝีมือที่ต้องอาศัยความตั้งใจ เพราะต้องบรรจงจับจีบแต่ละกลีบดอก แล้วร้อยทีละชั้นเพื่อให้ได้พุ่มที่สวยงาม และมีขนาดเท่ากันทุกช่อ ก่อนนำมาจัดวางเรียงเป็นพุ่มขนาดใหญ่หลายพุ่ม ที่แผ่ออกโดยรอบไปทุกทิศทาง ซึ่งช่วยให้งานศิลปะชิ้นนี้มีมิติในการมองเห็นมากขึ้น แต่ไฮไลท์ของอาร์ต อินสตอลเลชัน (Art Installation) ชิ้นนี้ ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ทีมดีไซน์เนอร์ยังลงรายละเอียดในการนำเสนอโดยใช้เทคนิคการสะท้อนของกระจกเงาหลายชิ้นมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นฉากสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ เพื่อช่วยเพิ่มมุมมองของการรับชม นอกจากนี้นี้บริเวณชั้น 5 ซึ่งเป็นที่ตั้งของ Creative Space และ Rooftop Garden ภายในศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ (TCDC กรุงเทพฯ) ยังมีงานดีไซน์มาลัยตุ้มในมุมมองที่แตกต่างออกไป โดยทีมดีไซน์เนอร์ใช้การจับจีบขึ้นรูปเป็นตุ้มดอกไม้สีขาว คล้ายกับดอกพุดซ้อน ซึ่งหากผู้ที่สนใจเดินทางเข้าชมในวันเสาร์ สามารถรับชมการแสดงดนตรี จากน้องๆ นักศึกษากว่า 10 สถาบันการศึกษา ที่จะมาช่วยขับกล่อมบรรยากาศ ในบริเวณดังกล่าวทุกวันเสาร์ ในช่วงเวลา 16.00 - 17.45 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-105-7400 หรือดูรายละเอียดที่ www.cea.or.th