บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย มนตรี มงคลสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ที่ 3 จากขวา) มอบสมุดบันทึกความดี และหนังสือองค์ความรู้การพัฒนาโครงการโรงเรียนคุณธรรมในสังกัดกรุงเทพมหานครให้แก่ 11 โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีตัวแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา และตัวแทนฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตพระนคร เป็นผู้รับมอบ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ของบริษัทเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ณ อาคารเทเวศประกันภัย 2