นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมการจัดแสดงวิวัฒนาการของข้าวไทยกิจกรรมคู่ขนานของงาน Thailand Rice Convention 2019

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ มีกำหนดจัดงานประชุมข้าวนานาชาติ Thailand Rice Convention 2019 ปลายเดือนพฤษภาคม 2562 นี้ อันเป็นห้วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองของประเทศและปวงชนชาวไทยเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กระทรวงพาณิชย์จึงร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อการพัฒนาข้าวและชาวนาไทยในนิทรรศการ “เฉลิมขวัญข้าวไทย ใต้ร่มพระบารมี” วันที่ 29-31 พฤษภาคม ศกนี้ ที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

RICE STYLE : ข้าวยุคใหม่ ...ไลฟ์สไตล์แห่งอนาคต
เมื่อห่วงโซ่คุณค่าในอุตสาหกรรมข้าว ผสานเข้ากับเทคโนโลยีนวัตกรรมล้ำสมัยอนาคต “ข้าว” พร้อมพัฒนาก้าวไกล ตอบโจทย์วิถีชีวิตยุคใหม่อย่างไร้ขีดจำกัด!

นิทรรศการสำหรับประชาชนทั่วไปและผู้สนใจ เปิดประสบการณ์และมุมมองใหม่หลากหลายมิติแห่งข้าวยุคใหม่ ผ่านแนวคิด “Rice Style” นำเสนอวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมข้าวไทยยุค 4.0 ที่สะท้อนความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งนำคุณประโยชน์ของข้าวสู่ผู้บริโภค ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยเร่งพัฒนาการผลิตให้ตรงความต้องการของตลาด ก้าวทันตอบโจทย์กระแสการบริโภคยุคใหม่ที่ทำให้ข้าวไทยเป็นมากกว่าที่คิด

กระแสความใส่ใจในสุขภาพและความงาม (Health & Beauty) นอกจากนำมาซึ่งความนิยมผลิตภัณฑ์ข้าวที่สะอาด ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการแล้ว ยังยกระดับข้าวให้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไปจนถึงเครื่องสำอางที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัย

สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) โลกเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ผลิตภัณฑ์ข้าวไทยพร้อมตอบโจทย์รูปแบบการบริโภคที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุได้ การบริโภคข้าวหรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากข้าว จึงมีส่วนช่วยลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ ในผู้สูงอายุ เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น

วิถีชีวิตแบบสังคมเมือง (Urbanization) ที่เร่งรีบและวุ่นวาย ผู้บริโภคต้องการความสะดวกรวดเร็ว จึงนิยมหันไปบริโภคอาหารกึ่งสำเร็จรูป (Instant Foods) อาหารพร้อมปรุง (Ready to Cook) และอาหารพร้อมทาน (Ready-to-Eat) ข้าวไทยต้องพัฒนาไปให้ทัน

เชิญชม ชิม ช้อป ข้าวคุณลักษณะพิเศษและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าว พร้อมร่วมสนุกและรับของที่ระลึกในงานฯ 29 - 31 พฤษภาคม 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เปิดให้ชมฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย