คกก.ติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่มาตุภูมิเผยสหรัฐอเมริกาแต่งตั้งอัยการเตรียมฟ้องร้อง Asian Art Museum ในฐานะลักลอบนำโบราณวัตถุ 2 ทับหลังไทยจากปราสาทหนองหงส์ ปราสาทเขาโล้น เข้ามาโดยมิชอบ

วันนี้ (21 พ.ค. 62) ที่ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ประชุมคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย โดยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เป็นประธาน กล่าวว่า ที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการติดตามทวงคืนทับหลังจากปราสาทหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 1 รายการ และทับหลังจากปราสาทเขาโล้น จังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 รายการ จัดแสดงอยู่ที่ Asian Art Museum เมืองซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ขณะนี้เข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอนของกฎหมายสหรัฐอเมริกาแล้ว โดยสำนักสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (Homeland Security Investigation; HSI) สหรัฐอเมริกาได้ดำเนินการแต่งตั้งอัยการ เพื่อเตรียมการฟ้องร้อง Asian Art Museum ในฐานะลักลอบนำโบราณวัตถุเข้ามาโดยมิชอบ

นายวีระ กล่าวอีกว่า กรณีโบราณวัตถุ จำนวน 23 รายการ เป็นองค์ประกอบโบราณสถานของไทย 5 รายการ และประติมากรรมกลุ่มประโคนชัย จำนวน 18 รายการ และโบราณวัตถุที่จัดแสดงที่ Norton Simon Museum สหรัฐอเมริกา จำนวน 9 รายการ ทางรัฐบาลไทยได้ส่งหนังสือถึงสำนักสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ สหรัฐอเมริกา ผ่านกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อติดตามโบราณวัตถุดังกล่าวนำกลับคืนสู่ประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้ว โดยมีการประสานขอเอกสารเพิ่มเติมจากฝ่ายไทยเป็นระยะ และกรมศิลปากรก็ดำเนินการส่งให้ตามที่ร้องขอ ซึ่งในทุกกรณีที่กล่าวมานั้นอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการของสำนักสืบสวนดังกล่าว ที่จะทำการสืบสวนหาหลักฐานเพิ่มเติม หากมีข้อมูลและหลักฐานเพียงพอจะดำเนินคดีเช่นเดียวกับกรณีทับหลังจากปราสาทหนองหงส์และทับหลังจากปราสาทเขาโล้น

“ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทยได้ดำเนินการติดตามโบราณวัตถุของไทยที่สูญหายไปจากประเทศไทย และปรากฏอยู่ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยสำรวจ ตรวจสอบ และรวบรวมรายละเอียดข้อมูลโบราณวัตถุของไทยที่อยู่ในต่างประเทศ พร้อมทั้งประสานขอความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามโบราณวัตถุของไทยที่อยู่ในต่างประเทศให้กลับมาเป็นสมบัติและมรดกวัฒนธรรมของชาติ” นายวีระ รมว.วัฒนธรรม กล่าว