วันนี้ (๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงราย ร่วมกับอาสาสมัครประกันภัยอำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย รณรงค์ประกันภัย พ.ร.บ. ๑๐๐%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงราย เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถตระหนักถึงความสำคัญของการประกันภัย พ.ร.บ. และร่วมกันแสดงความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคมผ่านการใช้ระบบประกันภัยในการบริหารความเสี่ยง จึงได้จัดโครงการรณรงค์ การทำประกันภัย พ.ร.บ. ๑๐๐%

ปัจจุบันพบว่ามีรถยนต์และรถจักรยานยนต์บางส่วนไม่จัดทำประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงราย จึงร่วมกับอาสาสมัครประกันภัยอำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย จัดอบรมให้ความรู้ ด้านการประกันภัย ให้แก่เจ้าของรถในพื้นที่อำเภอพญาเม็งราย รวมทั้งมอบหมวกกันน็อค ปล่อยขบวนรถขับขี่ปลอดภัย และรณรงค์การทำประกันภัย พ.ร.บ. ๑๐๐ % ณ บ้านป่าม่วง ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

สำหรับโครงการรณรงค์การประกันภัย พ.ร.บ.๑๐๐% มุ่งหวังให้ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นเจ้าของรถ หรือผู้ครอบครองรถที่ยังละเลยการทำประกันภัย พ.ร.บ. ร่วมกันแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และหันมาปฏิบัติตามกฎหมายมากขึ้น

กองทุนประกันวินาศภัย