ในเวลานี้ แอร์บีแอนด์บี (Airbnb) บริษัทชั้นนำของโลกด้านธุรกิจบริการ ได้ร่วมขับเคลื่อนชุมชน โดยร่วมมือกับธนาคารออมสิน สนับสนุนและเสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการธุรกิจบริการของไทยนำร่องที่กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจโฮมสเตย์ท้องถิ่น ทั้งนี้ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ธนาคารออมสิน พร้อมให้การสนับสนุน เพิ่มโอกาสผู้ประกอบการธุรกิจบริการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่ดีขึ้น ขณะที่ แอร์บีแอนด์บี จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับด้านการบริการ โดยจะมีการฝึกอบรมตามขั้นตอนเพื่อให้ผู้ประกอบการโฮมสเตย์สามารถเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มระดับโลกที่มีเครือข่ายลูกค้าเข้ามาใช้บริการกว่า 500 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งเรื่องนี้ นายไมค์ ออร์กิล ผู้จัดการทั่วไป ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฮ่องกง และไต้หวัน แอร์บีแอนด์บี ได้สะท้อนแผนการดำเนินงานได้อย่างน่าสนใจ

เดินหน้าร่วมมือกับพันธมิตร

โดย นายไมค์ ออร์กิล ผู้จัดการทั่วไป ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฮ่องกง และไต้หวัน แอร์บีแอนด์บี กล่าวว่าแอร์บีแอนด์บีได้เดินหน้าร่วมมือกับพันธมิตรองค์กรภาครัฐและ เอกชนในไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมตลาดที่พักให้เช่าระยะสั้น ก่อนหน้านี้ มีสมาคมการค้าธุรกิจที่พักบูติกไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการโฮมสเตย์ใน เมืองรองของไทย โดยเจ้าบ้าน (โฮสต์) ต้องจดแจ้งกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างถูกกฎหมาย ภายใต้ข้อกำหนดมีห้องพักไม่เกิน 4 ห้อง และมีลูกค้าเข้าพักไม่เกิน 20 คน

พร้อมกันนี้ ยังได้ร่วมมือกับธนาคารออมสิน สนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจในไทย นำร่องที่กลุ่มธุรกิจโฮมสเตย์ เนื่องจากเป็นรูปแบบที่พักซึ่งได้รับความนิยม อีกทั้งยังช่วย ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในระดับท้องถิ่น สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลไทยที่มุ่งขับเคลื่อนการเติบโตและเพิ่มมูลค่า ทางเศรษฐกิจชุมชนในเมืองรองต่างๆ ผ่านการท่องเที่ยว โดยได้ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินและผู้ประกอบการ โฮมสเตย์ท้องถิ่น 29 กลุ่ม รวมกว่า 100 แห่ง เพื่อเสริมศักยภาพด้านการขาย ให้ แอร์บีแอนด์บีเป็นเครื่องมือทำการตลาดใหม่ โดยผู้ประกอบการส่วนหนึ่งเป็นลูกค้าธนาคารออมสินที่ได้เข้าร่วมโครงการ จีเอสบี สมาร์ท โฮมสเตย์ 2018

สำหรับ กลยุทธ์การทำตลาดของ แอร์บีแอนด์บีในไทย ยังคงมุ่งสร้าง ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลากหน่วยงานหลายระดับ มากขึ้น เพื่อพัฒนาบริการที่พักหลากหลายรูปแบบ ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวทั่วโลก พร้อมโฟกัสการ กระจายสถานที่ที่พักไปยังเมืองรองมากขึ้น เน้นสร้างความแข็งแกร่งจากภายใน เพื่อรุกทำตลาดในระดับโลกต่อไป

พัฒนา บริการผ่านแพลตฟอร์ม

อย่างไรก็ตาม นายไมค์ กล่าวต่อว่า ปีที่ผ่านมา มีเจ้าของที่พักเสนอขายบริการที่พักให้เช่าระยะสั้นในไทยบนแอร์บีแอนด์บีกว่า 80,000 ราย สามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวกว่า 1.88 ล้านคน จากกว่า 185 ประเทศ มีการเติบโตสูงถึง 54% เมื่อเทียบกับปีก่อน และคาดว่าจะเติบโตมากขึ้น ในปี 2562 และมีแนวโน้มการขยายตัวของ นักท่องเที่ยวต่างชาติเยือนไทยที่คาดว่าน่าจะถึง 40 ล้านคน โดยหนึ่งในตลาดนักท่องเที่ยวที่มีอัตราการเติบโตและเข้าพักในไทยสูงคือชาวจีน ที่เปลี่ยนพฤติกรรมจากเดินทางแบบกรุ๊ปทัวร์หันมาเดินทางด้วยตัวเองมากขึ้น

ทั้งนี้ กลยุทธ์ทางการแข่งขันของ แอร์บีแอนด์บี จะมุ่งเน้นการพัฒนา บริการผ่านแพลตฟอร์ม เพื่อรองรับ ความต้องการของโฮสต์ และผู้เข้าพักให้มากขึ้น ควบคู่ไปกับการขยายเครือข่าย ทั้งในเชิงดีมานด์ และซัพพลาย เพื่อ ดึงนักเดินทางจากทั่วโลกให้เข้ามา จองที่พักผ่านแอร์บีแอนด์บีมากยิ่งขึ้น หลังจากที่เป็นผู้เปิดตลาดที่พักให้เช่า ระยะสั้นมานาน 10 ปี จึงมีจุดแข็ง ทั้งในเรื่อง เครือข่ายที่พักมากกว่า 6 ล้านแห่งทั่วโลก และมีลูกค้าเข้าพักสะสมกว่า 500 ล้านคนนับตั้งแต่เปิดให้บริการ