สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชวนเข้าร่วม โครงการอบรมการโปรแกรมหุ่นยนต์อีทีด้วยจาวาเบื้องต้น รุ่น 4 (ET Robot Programing with Java) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 เพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้และทักษะในการเขียนโปรแกรมในการบังคับหุ่นยนต์ ด้วยภาษาจาวาให้สามารถทำงานในฟังก์ชันต่างๆ ได้ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 และ 29 มิถุนายน 2562 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) .. ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ฟรี ! ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ที่ https://www.it.kmitl.ac.th ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 02 – 723 – 4927