บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม จัดงาน “มหกรรมวัฒนธรรมนานาชาติเฉลิมราชย์องค์ราชัน” (International Cultural Performance in Celebration of the Royal Coronation Ceremony) เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ตลอดจนร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 – 20.00 น. ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม ภายในงานพบกับการแสดงวัฒนธรรมจากประเทศต่างๆ ทั้ง 11 ประเทศ ประกอบไปด้วย กัมพูชา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย สาธารณรัฐเกาหลี มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนแสดง อาทิ การบรรเลงไวโอลินและกู่เจิงเพลงจีนในดวงใจ จากจีน การแสดงรามายณะ ตอน พระรามเดินดง จากอินเดีย ระบำหน้ากากนานิ โตเปง โรซาริ ซิเรบอน จากชวาตะวันตกของอินโดนีเซีย ระบำพัดพูเชชุม จากสาธารณรัฐเกาหลี ระบำในราชสำนัก จากเมียนมา การแสดงชุดเอกภาพบนความหลากหลาย จากกลุ่มชาติพันธุ์ในสิงคโปร์ ระบำมินดาเนา โมเสค จากฟิลิปปินส์ ระบำงอบ จากเวียดนาม และ การแสดงโขน ชุด พระบารมีมิ่งฟ้ารามาวตาร จากไทย ร่วมเฉลิมฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมชมสุดยอดการแสดงอันวิจิตร ตระการตาระดับนานาชาติโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในงาน “มหกรรมวัฒนธรรมนานาชาติเฉลิมราชย์องค์ราชัน” ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2562 ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม