เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 17 พ.ค.62 ที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ(บก.ปปป.) อาคารบี ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กลุ่มชาวพุทธฯ นำโดย ดร.จรูญ วรรณกสิณานนท์ นายพงศ์นรินทร์ อมรรัตนา น.อ.(พิเศษ) วินัย เสวกวิ และนายพัฒนฌาน วิเชียรรัตน์ เดินทาง ยื่นหนังสือต่อ พล.ต.ต.วิวัฒน์ ชัยสังฆะ ผบก.ปปป. โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเวรรับเรื่องแทน ก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการต่อไป

ดร.จรูญ กล่าวว่า ตามที่ปัจจุบัน โทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการแพร่ภาพในเวลาเคารพธงชาติ ทั้งในเวลา 08.00 น. และ 18.00 น. ของทุกวัน และเป็นแม่ข่ายถ่ายทอดไปยังโทรทัศน์ทุกช่องทั่วประเทศ ซึ่งภาพวีดีทัศน์ที่เผยแพร่นั้นเป็นรูปแบบใหม่ ไม่มีส่วนใดที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ไทย ที่จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในชาติเลย ในทางตรงกันข้ามกลับเข้าลักษณะเป็นการทำลายเอกลักษณ์และสถาบันหลักของชาติด้วย คือ สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ซึ่งเพิ่งขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติอย่างสมพระเกียรติแต่กลับไม่มีเลย สถาบันพระพุทธศาสนาซึ่งมีวัดวาอารามสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ที่คนไทยภาคภูมิใจเป็นที่สุดและเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกก็ไม่มีเช่นกัน มีเพียงชาวพุทธยืนร้องเพลงหันหลังให้หุ่นจางๆ ในห้องไม่ทราบว่าเป็นอะไรแน่ จึงถือว่าวีดีทัศน์ชุดดังกล่าวเข้าข่ายทำลายเอกลักษณ์ของชาติ ทั้งสถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์

ในขณะเดียวกันกลับนำเอกลักษณ์ของศาสนาอิสลามขึ้นมาเป็นเรื่องเด่นในวีดีทัศน์ดังกล่าว เพราะหลังจากเพลงชาติดังขึ้น ก็จะเป็นภาพของนักศึกษามุสลิมยืนร้องเพลง มีสัญลักษณ์ของมุสลิมอยู่ด้านหลัง 2 ซุ้ม ต่อมาเป็นผู้นำศาสนาอิสลามยืนร้องเพลงอยู่หน้ามัสยิด และมีคนมุสลิมยืนเคารพในเรือประมง หรือแม้แต่สัญลักษณ์ของทำเนียบก็ไม่ใช่ศิลปะและเอกลักษณ์ของไทย เช่นกัน เข้าข่ายผิดรัฐธรรมนูญมาตรา 67 ในการบ่อนทำลายพระพุทธศาสนา ในรูปแบบหนึ่งด้วย

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด ในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่เพลงชาติดังกล่าว มิได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด จึงเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 เป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ในการนำเพลงชาติดังกล่าวซึ่งมีเนื้อหาเป็นการบ่อนทำลายเอกลักษณ์ของชาติมาเผยแพร่ เพื่อสร้างให้เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย และยัดเหยียดให้คนไทยมีความภาคภูมิใจในวีดีทัศน์ดังกล่าว จึงเป็นการทำลายจิตใจของคนไทยทั้งชาติอย่างถึงที่สุดและเป็นประจำทุกวันด้วย