​บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)​ หรือ SCBLIFE โดย นางสาวนฤมล เจียรานุราช ผู้ช่วยกรรมการจัดการใหญ่อาวุโส ส่วนสื่อสารองค์กร (ที่ 2 จากขวา) จัดกิจกรรม SCBLIFE Let's Talk Health ครั้งที่ 3 ตอน “กินอย่างไรให้ห่างไกลไข้หวัด” โดยได้รับเกียรติ คุณผกา เส็งพานิช กูรูชีวจิตและคอลัมนิสต์นิตยสารชีวจิต (ที่ 2 จากซ้าย) มาให้คำแนะนำการดูแลตัวเองในชีวิตประจำวัน ด้วยการเลือกทานผักผลไม้แต่ละฤดูเพื่อป้องกันไข้หวัด พร้อมจัดกิจกรรม Workshop สอนทำเมนูชีวจิตเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกาย เพื่อให้พนักงานได้เตรียมความพร้อมรับมือกับโรคภัยไข้เจ็บที่มาพร้อมหน้าฝน และดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ SCBLIFE เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีของพนักงานทุกคน โครงการ Let’s Talk Health จึงเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ภายใต้แนวคิด The Greatest Wealth is Health (สุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริงของชีวิต) โดยมีเป้าหมายมุ่งส่งเสริมการมีสุขภาพที่แข็งแรงอย่างยั่งยืนให้กับพนักงานและครอบครัว ในรูปแบบ Knowledge Learning หรือการเรียนรู้เพื่อสร้างสุขภาพดีแบบองค์รวม ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ ‘SCBLIFE Transformation’ ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณผกา เส็งพานิช หรือ ป้ายุง กูรูชีวจิตชื่อดัง และคอลัมน์นิสต์ผู้มีผลงานเขียนบทความด้านอาหารชีวจิตประจำนิตยสารชีวจิตมากว่า 20 ปี เป็นวิทยากร พร้อมให้คำแนะนำด้านการดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันอย่างง่ายๆ ด้วยการเลือกทานอาหารป้องกันไข้หวัด และการเลือกรับประทานผักผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายตามฤดูกาล นอกจากนี้ยังได้เปิดคลาสสอนทำเมนูอาหารชีวจิตเพื่อป้องกันไข้หวัด อาทิ สลัดลุยสวนดอกไม้, น้ำพริกไข่ต้ม, น้ำจิ้มซีฟู้ด และน้ำอาร์ซี ซึ่งถือเป็นไฮไลท์ที่เรียกความสนใจจากพนักงานได้อย่างท่วมท้นเพราะทั้งได้ลงมือทำด้วยตนเอง และยังได้เก็บเกี่ยวความรู้ เคล็ดลับดีๆ ในการเลือกอาหารเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายอีกด้วย บริษัทฯ คาดหวังว่ากิจกรรม SCBLIFE Let's Talk Health ที่จัดขึ้นทุกเดือนนี้ จะช่วยส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมให้กับพนักงาน เริ่มตั้งแต่การปรับทัศนคติเชิงบวกที่มีต่อตนเอง การปรับพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้อง ไปจนถึงการออกกำลังกาย และการพักผ่อนที่เพียงพอในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างสมดุลให้กับชีวิตและการทำงาน เพราะเราเชื่อมั่นว่า หากพนักงานมีสุขภาพกายใจที่ดีแล้ว ก็จะสามารถดูแลตนเอง ครอบครัว ลูกค้า และขยายผลออกไปสู่สังคมไทยได้เป็นอย่างดีเช่นกัน