ปฏิทินวัฒนธรรม วันนี้วันวิสาขบูชา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ
วันวิสาขบูชา (บาลี: วิสาขปุณฺณมีปูชา) วันสำคัญทางศาสนาพุทธ เป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุด 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระโคตมพุทธเจ้า โดยทั้งสามเหตุการณ์ได้เกิด ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ (ต่างปีกัน) ชาวพุทธจึงถือว่าเป็นวันที่รวมเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่ง และเรียกการบูชาในวันนี้ว่า “วิสาขบูชา” ย่อมาจาก “วิสาขปุรณมีบูชา” แปลว่า “การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ” ทั้งตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก
สำหรับในประเทศไทย วันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 ตรงกับวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม ด้านกรมการศาสนา องค์กรและเครือข่ายพุทธศาสนาในประเทศไทยได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา พุทธศาสนิกชนจะเข้าวัดทำบุญตักบาตรในตอนเช้า และตลอดวันจะมีการบำเพ็ญบุญกุศลความดีอื่นๆ เช่น ตั้งใจรักษาศีล 5 ศีล 8 งดเว้นทำบาปทั้งปวง ทำบุญถวายสังฆทาน ให้อิสระทาน ฟังพระธรรมเทศนา ตอนเย็นเวียนเทียนรอบโบสถ์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศล

กองทุนประกันวินาศภัย