“สุรชัย”ยังเหนียมนั่งรองปธ.วุฒิฯ ชี้ขอเวลาพิสูจน์งานสภาสูง รับชื่อ“บิ๊กตู่”ไว้พิจารณานั่งนายกฯ

          
เมื่อวันที่ 16 พ.ค. ที่อาคารสุขประพฤติ ถ.ประชาชื่น นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ส.ว. ให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้ารายงานตัว ว่า ในส่วนของตำแหน่งรองประธานวุฒิสภา อย่าเพิ่งถามตนเลย ขึ้นอยู่กับที่ประชุม ตนตั้งตัวเองไม่ได้ ส่วนเสียงวิจารณ์ส.ว.ว่าเป็นคนหน้าเดิมๆที่เคยทำงานในแม่น้ำ 5 สายนั้น ตนก็รับฟังทุกความเห็นที่สะท้อนกลับมา และเชื่อว่าสมาชิกทุกคนก็รับฟังเช่นกัน ซึ่งคงใช้เวลาในการทำงานพิสูจน์ตัวเองกับข้อติติงต่างๆ ว่าที่สุดแล้วส.ว.ชุดนี้จะสามารถทำงานตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ ส่วนงานแรกของส.ว.ที่จะโหวตเลือกนายกฯ จะเป็นงานที่พิสูจน์ว่าส.ว.มีความเป็นอิสระได้เลยหรือไม่ นายสุรชัย กล่าวว่า อยากให้ส.ว.พิสูจน์ให้ทุกคนเห็น

         
เมื่อถามถึงบทบาทของส.ว.ในการโหวตนายกรัฐมนตรี นายสุรชัย กล่าวว่า จะให้ทำอย่างไร เป็นกติกาที่เขียนในรัฐธรรมนูญ แต่สิ่งหนึ่งที่ตนเฝ้าติดตาม สังคมไม่ได้รับการสื่อสาร เพื่อให้ได้รับความเข้าใจว่า กติกาตรงนี้เขียนอยู่ในบทเฉพาะกาล ฉะนั้น เมื่อกติกาออกมาเป็นแบบนี้ และผ่านการทำประชามติจากประชาชน กลไกก็ต้องเดินตามนี้ แต่สิ่งสำคัญส.ส.มีส่วนสำคัญมากที่สุด เพราะเป็นผู้เสนอชื่อบุคคลที่จะเป็นนายกฯ ส.ว.ไม่มีสิทธิ เรามีหน้าที่แค่พิจารณาร่วมเท่านั้น ทั้งนี้ จุดเริ่มมาจากส.ส. ฉะนั้น จึงฝากกลับไปยังส.ส.ว่าท่านคือด่านแรกที่จะพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมรัฐสภา ว่าผู้ที่มีความเหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นนายกฯเป็นใคร และควรเป็นคนที่ส.ส.เห็นชอบเป็นเสียงส่วนใหญ่ก่อน

         
เมื่อถามว่า หมายความว่าส.ว.จะไม่มีส่วนโหวตร่วมกับส.ส.ใช่หรือไม่ นายสุรชัย กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของส.ว.ที่จะพิจารณาว่าใครเหมาะสมจะเป็นนายกฯ ตอนนี้ยังพูดไม่ได้ เพราะยังไม่เห็นรายชื่อที่เสนอมา ซึ่งอาจจะมีมากกว่าหนึ่งรายชื่อก็ได้

         
เมื่อถามว่า หากมีการเสนอชื่อพล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯ จะโหวตให้หรือไม่ นายสุรชัย กล่าวว่า ก็เป็นหนึ่งในรายชื่อที่เราจะรับไว้พิจารณา ถามย้ำว่า ต้องมีการประชุมส.ว.ทั้ง 250 คน เพื่อให้ได้มติที่เป็นเอกภาพในเรื่องนี้หรือไม่ นายสุรชัย กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับส.ว.ว่าจะหารือเกี่ยวกับรายชื่อที่ถูกเสนอมา ว่าคนไหนมีความเหมาะสมที่สุดในสถานการณ์บ้านเมืองช่วงเปลี่ยนผ่าน

////////////

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance