เลือกกก.บห.ปชป.ทีมงาน "จุรินทร์"กินรวบทุกตำแหน่ง คุมรองหน.4 ภาคสยายปีก "เฉลิมชัย"นั่งเลขา "ราเมศ"คว้าโฆษก ดับฝันกลุ่มอยากร่วมพปชร.

วันที่ 15 พ.ค. ที่รร.มิราเคิลแกรนด์ หลังนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ จากนั้นเป็นการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรค 41 คน  ประกอบด้วยตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค ภาคเหนือ ได้แก่นายนราพัฒน์ แก้วทอง รองหัวหน้าภาคกลาง ได้แก่นายสาธิต ปิตุเดชะ รองหัวหน้าภาคอีสาน ได้แก่นายชัยยศ จิรเมธากร รองหัวหน้าภาคใต้ ได้แก่นายนืพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าภาคกทม. ได้แก่นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ 

ส่วนตำแหน่งรองหัวหน้าตามภารกิจ นายนิพนธ์ บุญญามณี คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช นายสามารถ ราชพลสิทธิ์ นายอลงกรณ์ พลบุตร นายอัศวิน วิภูศิริ นายกนก วงษ์ตระหง่าน นายสรรเสริญ สมะลาภา นายปริญญ์ พานิชภักดิ์

ส่วนตำแหน่งเลขาธิการพรรคนายจุรินทร์ ได้เสนอชื่อนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน โดยที่ประชุมมีมติรับรอง พร้อมด้วยรองเลขาธิการ 5 คนประกอบด้วย นายธนา ชีรวนิจ  นางศรีสมร  รัศมีฤกษ์เศรษฐ์  พ.ท.สินธพ  แก้วพิจิตร นายอันวาร์ สาและ น.ส.จิตภัสร์   ตั๊น กฤดากร และ นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ  ส่วนนายอพิชัย  เตชะอุบล  เหรัญญิกพรรค. นายวิรัช ร่มเย็น นายทะเบียนพรรค และนายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรค

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการเลือกก.บห.ส่วนใหญ่เป็นทีมงานของนายจุรินทร์ พรึ่บทุกตำแหน่ง