วันนี้(15 พ.ค.62) ที่วัดดอยขะม้อ (บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์) ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จัดประเพณีตักน้ำทิพย์ดอยขะม้อ ประจำปี 2562 โดยมีศรัทธาสาธุชนเข้าร่วมอย่างเนืองแน่น

ประเพณีตักน้ำทิพย์ดอยขะม้อ ประจำปี 2562 เริ่มตั้งแต่ เวลา 05.59 น. โดยผู้รับสิกขา 5 พร้อมคณะทำพิธีตักน้ำทิพย์ใส่กระบอกน้ำบั้ง 108 บั้ง ขณะที่บริเวณด้านล่างวัดดอยขะม้อ ศรัทธาสาธุชนร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 19 รูป จากนั้นในเวลา 08.00 น. อัญเชิญกระบอกน้ำบั้งบรรจุน้ำทิพย์ 108 บั้ง ลงจากยอดดอยขะม้อ โดยการร่วมส่งต่อของศรัทธาสาธุชน ในเขตอำเภอเมือง 15 ตำบล ตลอดแนวขั้นบันได 1,749 ขั้น เข้าร่วมยืนประจำขั้นบันไดบุญ เวลา เคลื่อนลงบริเวณหัวบันไดนาค คณะศรัทธาสาธุชนตั้งแถวโปรยข้าวตอกดอกไม้ พร้อมการแสดงฟ้อนรับน้ำทิพย์ จากนั้น ดร.วัฒนา จันทนุปาน เทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน , ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง , พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ทต.มะเขือแจ้ ผู้นำปกครองท้องที่ ตลอดจนศรัทธาสาธุชนร่วมกันนำน้ำทิพย์ เทรวมกันในขันน้ำมนต์ที่ตั้งอยู่ในมณฑลพิธี

จากนั้นนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน ประธานในพิธี ตักน้ำทิพย์จากขันน้ำมนต์ใส่คนโทเงินและอัญเชิญขึ้นไปบนพระวิหาร เพื่อทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน้ำทิพย์ โดยในงานมีการการแสดงซอพื้นเมืองและรับถวายครัวทานหัววัด การแข่งขันบั้งไฟเมตร , การแข่งขันบั้งไฟลูกหนู และบริการตัดผมฟรี โดยช่างตัดผม จำนวน 20 คน

สำหรับพิธีตักน้ำทิพย์ดอยขะม้อ ตามธรรมเนียมพื้นเมือง จะตักในวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 8 ล้านนา ก่อนวันสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย 3 วัน โดยในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 น. จะมีการตั้งขบวนเพื่อจะจัดขบวนอัญเชิญน้ำทิพย์ดอยขะม้อ เข้าเมืองหริภุญชัย เพื่อตั้งสมโภชที่วัดพระธาตุหริภุญชัย เป็นเวลา 2 คืน และร่วมเดินขบวนอัญเชิญร่วมกับน้ำสรงพระราชทาน เพื่อขึ้นสรงพระบรมธาตุหริภุญชัย ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ต่อไป