ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (15 พ.ค.62) ที่ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีพระราชทานอภัยทานอภัยโทษให้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2562 โดยมีนางกุสุมาลย์ นาคพรหม ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา ได้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี

เนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศว่า โดยที่ ทรงพระราชดำริเห็นว่า ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นับเป็นอภิลักขิตกาลสำคัญ เพื่อเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมควรพระราชทานอภัยโทษ แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา จึงได้จัดพิธีปล่อยผู้ต้องราชทัณฑ์ในวันนี้ เป็นการปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ คดีความผิดฐานพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษชุดแรกจำนวน 58 คน ซึ่งยังมีในส่วนของการลดแล้วปล่อย ลดแล้วจำต่อไปอีกจำนวนหนึ่ง ท่ามกลางญาติพี่น้องที่มารอรับ ด้วยความปราบปลื้มปิติยินดีอย่างหาที่สุดมิได้ ในพระมหากรุณาธิคุณ

กองทุนประกันวินาศภัย