เมื่อ สายการบินแควนตัสเปิดให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์ซิดนีย์-อะดิเลด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเที่ยวบินแรกของโลกไร้ขยะที่ต้องฝังกลบวันนี้ ถือเป็นการเริ่มต้นแผนงานลดปริมาณใช้พลาสติกครั้งเดียวแล้วทิ้งภายในสิ้นปี 2563 ได้มากถึง 100 ล้านใบและกำจัดของเสียจากเครื่องบินให้ได้ 75% ภายในสิ้นปี 2564

ทั้งนี้ นาย แอนดรูว์ เดวิด ประธานกรรมการบริหารสายการบินแควนตัสเส้นทางบินภายในประเทศ กล่าวว่า เที่ยวบินทดลองดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสายการบินแห่งชาติ ในการช่วยลดปริมาณขยะและของเสีย เนื่องจากทุกๆ ปีสายการบินแควนตัสและสายการบินเจ๊ทสตาร์ให้บริการแก่ผู้โดยสารราว 50 ล้านคน มีขยะเทียบกับปริมาณน้ำหนักเครื่องบินโบอิ้ง 747 มากถึง 80 ลำ เพราะฉะนั้นเที่ยวบินซิดนีย์-อะดิเลด จึงเป็นเที่ยวบินนำร่องที่จะช่วยลดปริมาณของเสียที่ปล่อยออกมาให้เหลือเพียง 34 กิโลกรัม หรือ 150 ตัน ต่อปี

ซึ่งเที่ยวบินระหว่างซิดนีย์-อะดิเลด สามารถลดการใช้พลาสติกด้วยการใช้วัสดุประเภททดแทนประเภทอื่นหรือเอาออกจากเที่ยวบินได้ 1,000 ชิ้น รวมบรรจุภัณฑ์นม และเวจเจไมท์ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ทดแทนระหว่างเที่ยวบิน เช่น ที่ใส่อาหารทำจากชานอ้อย ชุดเครื่องใช้สำหรับโต๊ะอาหารทำจากแป้งพืชที่ย่อยสลายได้ และหลังจากที่ผู้โดยสารรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว พนักงานต้อนรับผู้โดยสารก็จะเก็บภาชนะ แยกประเภทว่านำกลับไปใช้ใหม่ รีไซเคิล หรือแยกเป็นขยะหลากหลายประเภท อีกทั้งผู้โดยสารยังสามารถใช้บอร์ดดิ้งพาสดิจิทัล ป้ายกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำ

อนึ่งในการลดการใช้พลาสติก 100 ล้านชิ้นต่อปีภายในสิ้นปี 2563 ทั้งสายการบินแควนตัสและสายการบินเจ๊ทสตาร์จะเปลี่ยนแก้วพลาสติก 45 ล้านใบ ชุดเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร 30 ล้านเซ็ท ถ้วยกาแฟ 21 ล้านใบ และถุงใส่ที่พักศีรษะ 4 ล้านอันไปใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแทน ตามกฎหมายแล้วสายการบินต้องกำจัดวัสดุบางประเภท เช่น อาหารภายใต้การควบคุมในเที่ยวบินต่างประเทศ ซึ่งสายการบินแควนตัสได้ทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์และรัฐบาลในการลดปริมาณขยะเหล่านี้

สำหรับ โครงการลดปริมาณขยะให้เป็นศูนย์ ของสายการบินแควนตัสมีชื่อเรียกว่า โครงการ เดอะ โบเวอร์เบิร์ด (The Bowerbird Project) ตั้งตามชื่อนกออสเตรเลียซึ่งมาจากการประกวดในกลุ่มพนักงาน

โดย เที่ยวบินปลอดขยะให้เป็นศูนย์ หมายถึงเที่ยวบินที่ไร้การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ออกมา โดยสายการบินแควนตัสมีบทบาทสำคัญในการให้บริการเที่ยวบินที่ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์มากที่สุดในอุตสาหกรรมการบินและผู้โดยสารก็มีบทบาทสำคัญร่วมด้วยเช่นกัน ตั้งแต่กลางปี 2562 นี้เป็นต้นไป สมาชิกสะสมคะแนนของสายการบินแควนตัสที่ใช้จ่ายในการเดินทางจากออสเตรเลียทุก 1 ดอลลาร์ออสเตรเลียจะได้รับคะแนน 10 คะแนน ถือเป็นคะแนนที่ให้สูงสุดเมื่อเทียบกับคะแนนสะสมไมล์ใดๆ

อีกทั้งในปีที่ผ่านมา สายการบินแควนตัส ให้บริการเที่ยวบินแรกระหว่างออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกาที่ใช้เชื้อเพลิงชีวภาพซึ่งผลิตจากเมล็ดมัสตาร์ด และก่อนหน้านั้นเมื่อปี 2555 สายการบินแควนตัสและสายการบินเจ๊ทสตาร์ได้ทดลองให้บริการด้วยเที่ยวบินที่ใช้เชื้อเพลิงชีวภาพเป็นครั้งแรกของประเทศออสเตรเลีย