วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ (PBIC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดรับตรงรอบที่ 4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า โดยหลักสูตรนานาชาติที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ จีนศึกษา อินเดียศึกษา และไทยศึกษา เจาะลึกทั้งด้านสังคมวิทยา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รวมถึงภาษา วัฒนธรรม และการนำข้อมูลศาสตร์ต่างๆ ด้านอาณาบริเวณศึกษามาใช้อย่างเป็นระบบ โดยหลักสูตรมุ่งเน้นการเรียนการสอนรูปแบบอาณาบริเวณศึกษาที่กำลังมาแรงทั้งจีน อินเดีย และไทย ตอบรับโอกาสการทำงานที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญรอบด้านในแต่ละอาณาบริเวณศึกษา ...ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2562 ตรวจสอบคุณสมบัติได้ที่ www.admission.pbic.tu.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล admission@pbic.tu.ac.th และ 0-2613-3720 หรือเฟซบุ๊ก facebook.com/PBIC.TU