วันที่ 10 พ.ค. 62 รศ.สุวินัย ภรณวลัย อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แชร์คลิปจากเพจ หลวงพ่อสมพร สมวโร เป็นคลิปการทำพิธีอัญเชิญเหล็กไหล พร้อมระบุข้อความว่า ...

คลิปอัญเชิญเหล็กไหลที่ย้อยลงมาเป็นเส้นจากในถ้ำ ผมเองเคยเจอแบบนี้กับตาตนเองในถ้ำที่สุราษณ์ธานี เมื่อเจ็ดปีก่อน โดยคนเชิญเป็นศิษย์คนหนึ่งของอาจารย์ไข่

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance