สสว.จับมือมทร.ธัญบุรี ชวนผู้ประกอบการ SME ร่วมอบรมSME Online พร้อมฟังสัมมนา “ปั้นแบรนด์ให้ปัง ดังบนโลกออนไลน์”ฟรี

เมื่อวันที่ 10 พ.ค.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เชิญชวนผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างแบรนด์สินค้าให้เป็นที่รู้จักและโตอย่างแข็งแรง ฟังสัมมนาฟรีในหัวข้อ "ปั้นแบรนด์ให้ปัง ดังบนโลกออนไลน์" โดยอาจารย์ชัชมนต์ สมาร์ท Brand & Holistic Marketing Communication Expert ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562 นอกจากนี้ภายในงานยังสอนเทคนิคการเปิดร้านออนไลน์ ขายได้ทันทีบน Shopeeพร้อมทั้งบริการถ่ายภาพสินค้า ฟรีสำหรับผู้เข้าร่วมการอบรม โดยไม่มีเสียค่าใช้จ่าย ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://forms.gle/SxTxVzaJL4TcFHmg6 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 08-6314-1482

ผู้ประกอบการ SME ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานร่วมในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งติดตามรายละเอียดได้ที่ www.smeonline.info / Facebook:  SMEONLINE BY OSMEPและแอปพลิเคชั่น “SME CONNEXT”

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance