ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงตอบความเห็นในไอจีส่วนพระองค์ ที่พสกนิกรชาวเน็ตคนหนึ่งคอมเมนต์ถามว่า เหตุใดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงไม่ทรงเฉลิมพระนามของพระองค์ ซึ่งทูลกระหม่อมหญิงฯ ทรงตอบเพียงสั้นๆ ว่า สถานะที่ทรงเป็นอยู่เอื้ออำนวยกับการทรงงาน ทั้งยังทำให้ทรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า "เพราะงานของเราเป็นแนวนี้ ทำงานได้สะดวกและได้ผลกว่านะ"

กองทุนประกันวินาศภัย