จากการแข่งขันของธุรกิจโลจิสติกส์ในปัจจุบัน ส่งผลให้ตลาดขนส่งด่วนมีผู้เล่นทั้งรายเก่า และรายใหม่เกิดขึ้นมากมาย นอกจากการแข่งขันด้านราคาแล้ว คุณภาพการให้บริการคือสิ่งหนึ่งที่สร้างความได้เปรียบ และเป็นจุดแข็งในการช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาด และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญของธุรกิจขนส่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างของแต่ละแบรนด์ คือ พนักงานส่งสินค้า “แฟลช เอ็กซ์เพรส” นับเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการด้านขนส่งไทยที่เปิดดำเนินการมาแล้วครบ 1 ปี และยังเป็นที่จับตามองของตลาดด้วยนโยบายการเข้ารับสินค้าฟรีถึงหน้าบ้าน ด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 19 บาทเท่านั้น นายคมสันต์ ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แฟลช เอ็กซ์เพรส เปิดเผยว่า ความน่าสนใจของธุรกิจขนส่งด่วนในยุคที่ตลาด อี-คอมเมิร์ซ มาแรงว่า ปัจจุบันธุรกิจขนส่งด่วนมีการแข่งขันที่ดุเดือด ผู้เล่นรายใหม่เกิดขึ้นในตลาดแทบทุกวัน ส่งผลให้คุณภาพการให้บริการตลาดขนส่งไทยไม่ได้มาตรฐาน ทุกรายต่างใช้กลยุทธ์เรื่องราคา และระยะเวลาการขนส่งเข้ามาช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด โดยปราศจากการคำนึงถึงจรรยาบรรณทางธุรกิจ ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการเติบโตของธุรกิจ อี-คอมเมิร์ซ ที่ผลักดันให้ธุรกิจขนส่งเติบโตตาม และเป็นที่จับตามองของกลุ่มนักลงทุนที่อยากเข้ามาในตลาดนี้ ดังนั้น นอกจากการดำเนินธุรกิจเพื่อแสวงหาผลกำไรแล้ว สิ่งสำคัญที่ผู้ให้บริการขนส่งควรตระหนัก และยึดถือเป็นหัวใจ คือ การคำนึงถึงหลักจรรยาบรรณการเป็นผู้ให้บริการด้านขนส่งที่ดี ทั้งเรื่องควบคุมคุณภาพของการให้บริการ พร้อมทั้งดูแลพัสดุให้ส่งถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัย ทั้งนี้ แฟลช เอ็กซ์เพรส เข้มงวด และให้ความสำคัญกับเรื่องจรรยาบรรณด้านการเป็นผู้ให้บริการขนส่งที่ดี รวมถึงการฝึกอบรมพนักงานทั้งหมดของเราให้เรียนรู้หลักสูตรการเป็นผู้ให้บริการขนส่งแบบมืออาชีพ ซึ่งผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานขนส่งสินค้าของ แฟลช เอ็กซ์เพรส จะต้องเข้ารับการอบรมจากบริษัทฯ เป็นเวลา 3 วัน พร้อมสอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติ ซึ่งผู้ที่ไม่ผ่านการสอบจะไม่สามารถบรรจุเป็นพนักงานขนส่งสินค้าของบริษัทฯ ได้ นอกจากนี้พนักงานทุกคนที่นี่จะต้องยินยอมได้รับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงาน ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดที่กล่าวมานับเป็นจรรยาบรรณของผู้ให้บริการขนส่ง ที่จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการ “อย่างไรก็ตามในธุรกิจขนส่ง สิ่งสำคัญที่นอกเหนือไปจากการที่บริษัทฯ จะต้องส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัยแล้วนั้น มารยาทของพนักงานขนส่งสินค้านับเป็นหัวใจของการดำเนินธุรกิจให้บริการ สิ่งนี้สะท้อนถึงภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ และสร้างความแตกต่างให้แต่ละแบรนด์ หากบริษัทฯ สามารถทำให้พนักงานทุกคนมีความเข้าใจ และปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องตามแบบอย่างที่กำหนดไว้ ก็จะสามารถสร้างให้ธุรกิจเติบโต และสำเร็จได้อย่างยั่งยืนต่อไป” นายคมสันต์ กล่าว