นาวาโท ยุทธศักดิ์ กุลธนกีรติ ผู้บังคับกองพันสารวัตรทหารเรือที่2 (ผบ.พัน.สห.ทร.ที่2)กรมสารวัตรทหารเรือ (กรม สห.ทร.) นำกำลังพลข้าราชการ พลทหารทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์

โดยทางกองพันสารวัตรทหารเรือที่2 ได้จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เก็บขยะบริเวณหาดดงตาล เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ให้เกิดความสะอาด สวยงาม น่าอยู่คู่กับ อ.สัตหีบ ซึ่งนับเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดี ให้กำลังพลของกองพันสารวัตรทหารเรือ ในการช่วยเหลือและมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆในสังคม ที่อาศัยอยู่ ร่วมถึงเป็นการร่วมแรงร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการทำงานเพื่อสังคม