พช.ปลื้มงาน"เสน่ห์ผ้าไทยสู่สากล"สำเร็จ ขนผู้ประกอบการ OTOP บุกกรุงบูดาเปสต์ สร้างความตื่นตาตื่นใจ  พร้อมเปิดเวทีเจรจาธุรกิจไทย-ยุโรปตะวันออก

เมื่อวันที่ 1 พ.ค.ที่สาธารณรัฐฮังการี นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นหัวหน้าคณะนำผู้ประกอบการ OTOP ไทย ประเภทผ้า โครงการ w.o.w esarn จำนวน 4 กลุ่ม 12 ราย เดินทางไปเข้าร่วมโครงการการแสดงผลิตภัณฑ์ "เสน่ห์ผ้าไทยสู่สากล" โดยกรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับสถานทูตไทยประจำสาธารณรัฐฮังการี สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงบูดาเปสต์ สำนักงานการท่องเที่ยว ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเชค บริษัทการบินไทย ประจำกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรียยุโรปตะวันออก และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ได้คัดเลือกผู้ประกอบการมืออาชีพ เข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 24-29 เม.ย. 62 ที่ผ่านมา ณ Kiscelli Muzeum กรุงบูดาเปสต์ สาธารณรัฐฮังการี

ทั้งนี้นายสมหวัง เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวจัดเพื่อเผยแพร่ผ้าไทยสู่สากล รวมถึงเปิดเวทีเจรจาธุรกิจระหว่างนักธุรกิจยุโรปตะวันออกกับผู้ประกอบการ OTOP ไทย ในงาน "An Evening of  Thai Food and Fashion” ซึ่งการจัดงานดังกล่าวประกอบด้วย 4 กิจกรรม คือ การเดินแบบเสื้อผ้าของ w.o.w esarn designers การประกวดออกแบบ ผ้าฝ้ายไทย โดยสถาบันการศึกษาในฮังการี การนำเสนอเมนูอาหารไทย และการเจรจาธุรกิจ โดยกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามนโยบายของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนในการส่งเสริมสินค้า OTOP ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน ก้าวสู่สากล ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 250 คน ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักธุรกิจต่างประเทศ โดยมีการจำหน่ายเป็นมูลค่า 113,600 บาท และเจรจาธุรกิจเกี่ยวกับการส่งผ้าย้อมสีธรรมชาติจากประเทศไทย เพื่อนำไปผลิตผ้าห่มกระจายสู่ยุโรปตะวันออก เยอรมนี และฝรั่งเศส ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของชาวยุโรป