เมื่อวันที่ 1 พ.ค.62 สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า เจ้าฟ้าชายนารุฮิโตะ มกุฏราชกุมารแห่งญี่ปุ่น ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็น สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นแล้ว เมื่อเวลา 10.15 น. ตามเวลาท้องถิ่น หรือตรงกับเวลาประมาณ 08.15 น. ตามเวลาในไทย เมื่อวันพุธนี้ โดยพระองค์ขึ้นเถลิงราชย์ในพระนามว่า สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ และเป็นสมเด็จพระจักรพรรดิ ในลำดับพระองค์ที่ 126 แห่งราชวงศ์ญี่ปุ่น

รายงานข่าวแจ้งว่า พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งมีขึ้น ณ พระราชวังอิมพีเรียล อันเป็นพระราชวังหลวง ตั้งอยู่ย่านใจกลางกรุงโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น โดยสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ พร้อมด้วยสมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะ และเจ้าฟ้าชายอากิชิโนะ มกุฏราชกุมารแห่งญี่ปุ่นพระองค์ใหม่ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จออกมหาสมาคม ณ ท้องพระโรง หรือห้องพระโรงต้นสนของพระราชวังอิมพีเรียล ท่ามกลางคณะตัวแทนรัฐบาล ซึ่งนำโดยนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่น เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท โดยใช้เวลาในการประกอบพระราชพิธีฯ ราว 10 นาทีด้วยกัน

รายงานข่าวเผยว่า ในระหว่างนี้สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ มีพระราชดำรัสในลักษณะเป็นพระปฐมบรมราชโองการ ความว่า

“ข้าพเจ้าจะคิดถึงประชาชนเป็นอันดับแรก และทำงานเพื่อประเทศญี่ปุ่น ในฐานะสัญลักษณ์ของประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีความสุข ประเทศพัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป พร้อมๆ กับการทำให้โลกมีสันติภาพ ซึ่งข้าพเจ้ามีความมุ่งหวังและปณิธานเช่นนั้น”

ภายหลังจากสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ มีพระราชดำรัสเสร็จสิ้น นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่น ก็ได้รับสนองพระปฐมบรมราชโองการ ก่อนกล่าวถวายพระพรชัย ในนามของประชาชนชาวญี่ปุ่นทั้งประเทศเป็นลำดับถัดไป

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance