เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 28 เม.ย. 62 คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค จัดการฝึกซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ พยุหยาตราทางสถลมารค เลียบพระนคร ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แบบรวมในสถานที่จริง ครั้งที่2 โดยในการนี้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมข้าราชการได้เข้าร่วมซ้อมริ้วขบวนด้วย

ในการซ้อมครั้งนี้มีหน่วยเฉพาะกิจกองพลที่ 1 รักษาพระองค์, หน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ 904, กรมสรรพาวุธทหารบก, กรมพลาธิการทหารบก และผู้แทนจากสำนักพระราชวัง เข้าร่วมการซักซ้อม ในครั้งนี้

Life IF