สวยงาม เข้มแข็ง แต่นุ่มนวล เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา นั่นคือทหารพรานหญิง กรมทหารพรานนาวิกโยธิน แห่งกองทัพเรือ กำเนิดทหารพรานหญิง กรมทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ถือกำเนิดมาพร้อมกับกรมทหารพรานนาวิกโยธิน เมื่อปี 2560 ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ในพื้นที่ อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอยี่งอ และอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส และ อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ปัจจุบันได้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ได้ 2 ปีเต็ม สามารถปฏิบัติงานเคียงบ่าเคียงไหล่ทหารชายได้อย่างไม่น้อยหน้า ภายใต้การนำหน่วยของ น.อ.สันติ เกิดศรีพงษ์ศา ผู้บังคับการกรมทหารพรานนาวิกโยธิน โดยมี ร.อ.หญิง จารุวรรณ เดชโยธิน เป็นผู้บังคับหมวดทหารพรานหญิงนาวิกโยธิน มีกำลังพล ทั้งข้าราชการที่เป็นทหารหญิงในสังกัดกองทัพเรือ และอาสาสมัครทหารพรานจากลูกหลานประชาชนในพื้นที่ รวม 133 นาย (ตามระเบียบไม่ใช้นางนะครับ) การจะน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ได้นั้น ทหารพรานหญิง มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับพี่น้องสตรีมุสลิมในพื้นที่ ซึ่งทหารชายไม่สามารถทำได้ดีเท่า มีส่วนสำคัญยิ่งในการสร้างความไว้วางใจลดความหวาดระเเวงระหว่างกัน ด้วยการฝึกที่เข้มข้น จิตใจที่เข้มแข็ง ขวัญกำลังใจที่ดีเยี่ยม ดอกประดู่ทหารพรานหญิงแห่งกองทัพเรือ จะทำหน้าที่เคียงบ่าเคียงไหล่ กับเหล่าทหารนาวิกโยธินกองทัพเรือ ให้เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน ให้สมกับที่ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ให้นโยบายว่า ทหารเรือต้องเป็นกองทัพของประชาชน เชื่อมใจ และมีชะตาชีวิตร่วมกับประชาชน สู้เพื่อประชาชน "ที่ใดมีศัตรู ที่ใดมีอันตราย ที่นั่นย่อมมีทหารของกองทัพเรือ" และในโอกาสที่ พล.ร.ท.รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา และฝ่ายอำนวยการของหน่วยบัญชา การนาวิกโยธิน เดินทางมาตรวจเยี่ยม บำรุงขวัญ กำลังพลสังกัด กรมทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือ ที่บ้านโคกยามู อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยมี น.อ.สันติ เกศศรีพงษ์ศา ผู้บังคับการกรมทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือให้การต้อนรับและบรรยายสรุปถึง สถานการณ์ ภารกิจ และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ให้กับคณะได้รับทราบ หลังการตรวจเยี่ยมแล้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และผู้บังคับบัญชาของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ร่วมกับกำลังพลอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน อย่างเป็นกันเองโดยใช้ภาชนะถาดหลุม เช่นเดียวกับทหารพรานนาวิกโยธินทุกนาย สร้างความประทับใจกับกำลังพลเป็นอย่างมาก และในระหว่างแถวรับฟังโอวาท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้กำชับมาตรการในการปฏิบัติงาน ต้องไม่ประมาทให้ระมัดระวังเรื่องความปลอดภัย และให้ดูแลประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติงาน ให้ประชาชนรักศรัทธาในกำลังพลของกองทัพเรือ กรมทหารพรานนาวิกโยธิน เริ่มตั้งหน่วยเมื่อปี พ.ศ.2560 จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กำลังพลอาสาสมัครทหารพรานเป็นประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ของตนเอง ปัจจุบันกรมทหารพรานนาวิกโยธิน ได้มีการพัฒนาหน่วยให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นมาตามลำดับ กองทัพเรือได้ให้การสนับสนุนการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน สมกับที่ผู้บัญชาการทหารเรือได้มอบนโยบายให้หน่วยต่างๆ และกำลังพลของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือพร้อมเคียงข้างประชาชน ในทุกๆ ภารกิจให้เป็นตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ให้ไว้ว่า ทหารเรือต้องเป็นกองทัพของประชาชน เชื่อมใจ และมีชะตาชีวิตร่วมกับประชาชน สู้เพื่อประชาชน "ที่ใดมีศัตรู ที่ใดมีอันตราย ที่นั่นย่อมมีทหารของกองทัพเรือ" นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645