สัปดาห์พระเครื่อง /ราม วัชรประดิษฐ์

เป็นพระเกจิชื่อดังรูปหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นที่เคารพเลื่อมใสทั้งด้านพุทธาคมและความมีศีลาจารวัตรครบถ้วนสมเป็นพระภิกษุที่ดำรงตนเพื่อพระพุทธศาสนาโดยแท้

หลวงพ่อโบ้ย ถือกำเนิดที่บ้านสามหมื่น ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี เกิดเมื่อปี พ.ศ.2434 ท่านมีแววที่จะใฝ่ใจในพระพุทธศาสนามาแต่วัยเด็ก ชอบเข้าวัด ฟังเทศน์ฟังธรรม และช่วยเหลือการงานต่างๆ ภายในวัด เมื่ออายุครบบวชในปี พ.ศ.2454 ท่านจึงอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดมะนาว ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง ศึกษาด้านพระธรรมวินัยทั้งภาษาบาลีและภาษาขอมจนแตกฉาน เมื่อครบ 3 พรรษา ท่านจึงเดินทางเข้ากรุงเทพฯ และศึกษาเพิ่มเติมด้านพระธรรมวินัยที่วัดชีปะขาวหรือวัดศรีสุดาราม จ.ธนบุรี ในสมัยนั้น และด้านวิปัสสนากรรมฐานและสมถกรรมฐานที่วัดอัมรินทร์โฆสิตาราม นอกจากนี้ ท่านยังฝากตัวเป็นศิษย์ศึกษากับหลวงพ่อปานที่วัดบางนมโคเป็นเวลา 1 ปี ก่อนจะเดินทางกลับมาจำพรรษาที่วัดมะนาวในราวปี พ.ศ.2467

พระหลวงพ่อโบ้ย พิมพ์งบนํ้าอ้อย

พระหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์มเหศวร

หลวงพ่อโบ้ยท่านเป็นพระมักน้อยถือสันโดษ ท่านตื่นตี 4 ทุกวัน สวดมนต์จนกระทั่งรุ่งสางจึงออกบิณฑบาต พอกลับมาถึงวัดท่านก็จะขอให้พระภิกษุที่วัดทุกรูปยืนเข้าแถว แล้วท่านตักข้าวในบาตรของท่านใส่บาตรพระทุกรูปเช่นนี้ทุกวัน ท่านเป็นพระภิกษุที่ปฏิบัติพุทธกิจเพื่อศาสนาอย่างแท้จริง มีความสมถะ ในกุฏิของท่านไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆ เมื่อครั้งวัดมะนาวขาดเจ้าอาวาส ท่านก็ไม่ยอมรับตำแหน่ง ปฏิปทาของท่านคือ มุ่งเน้นเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาเป็นที่ตั้ง และช่วยเหลือผู้คนโดยไม่ยอมรับผลตอบแทนใดๆ ความมีพุทธาคมเข้มขลังของท่านใช้ช่วยเหลือผู้คนไม่แบ่งชนชั้นวรรณะ ทั้งด้านการลงยันต์ เพื่อความคงกระพันชาตรี หรือน้ำมนต์ซึ่งมีความขลังและศักดิ์สิทธิ์มากแล้ว นอกจากนี้วัตถุมงคลต่างๆ ที่ท่านสร้างเพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนที่มานมัสการก็ทรงไว้ซึ่งพุทธาคมและความเข้มขลังครบเครื่องเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะด้านคงกระพันชาตรี จนเป็นที่เลื่องลือกล่าวขานกันปากต่อปาก ท่านมรณภาพในปี พ.ศ.2508 ท่ามกลางความเศร้าโศกของลูกศิษย์ลูกหาและพุทธศาสนิกชนที่เคารพศรัทธา ที่ต้องสูญเสียพระภิกษุผู้ทรงไว้ซึ่งนับเป็นเนื้อนาบุญแห่งพุทธศาสนาโดยแท้จริง

พระหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์ลีลา

หลวงพ่อโบ้ยเริ่มสร้างวัตถุมงคลโดยเริ่มที่พระไม้ โดยแกะสลักไว้บูชามีจำนวนไม่มากนัก ต่อมาในปี พ.ศ.2473 จึงเริ่มสร้างพระเนื้อทองเหลืองผสม เนื้อดินเผา เนื้อชานหมาก และเหรียญตามลำดับ การสร้างต่อครั้งจะสร้างเป็นจำนวนมากและใช้สำหรับแจกจ่ายเท่านั้น ในปี พ.ศ.2479 หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาวท่านเริ่มสร้างพระเนื้อดินเผา ในปี พ.ศ.2500 ท่านสร้างพระเนื้อชานหมาก เป็นรูปท่าน เหรียญของหลวงพ่อโบ้ยสร้างในปี พ.ศ. 2508 คือเหรียญสี่ เหลี่ยมตัดมุม และเหรียญกลมนั่งเต็มองค์ สร้างเมื่อคราวผูกพัทธสีมา ส่วนเหรียญกลมครึ่งองค์ นั้นสร้างในคราวฌาปนกิจหลวงพ่อ หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาวท่านทำพระแจกอย่างเดียว ไม่ยอมรับปัจจัยจากผู้บริจาคอย่าง

พระหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์สมเด็จปรกโพธิ์

วัตถุมงคลหลวงพ่อโบ้ยยังมีอีกมากมายมีอาทิ พระหลวงพ่อโบ้ยพิมพ์สมเด็จปรกโพธิ์ พิมพ์ลีลา พิมพ์มเหศวร พิมพ์งบน้ำอ้อย พิมพ์ขุนแผนจักรนารายณ์ พิมพ์ปรุหนัง ฯลฯ ซึ่งล้วนเป็นที่นิยมและแสวงหาทั้งสิ้นเด็ดขาด และหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาวท่านมรณภาพในปี พ.ศ. 2508 นั่นเองครับ