ทรงสร้างประโยชน์สุขสู่ปวงประชา พระราชพิธีที่ประกอบขึ้นก่อนวันพระฤกษ์บรมราชาภิเษก (ต่อ) วันประกอบพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ คือ วันที่ 23 เมษายน พุทธศักราช 2493 ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตั้งโต๊ะ 8 ตัว สำหรับจารึกพระสุพรรณบัฏ โต๊ะจารึกพระนามสมเด็จพระสังฆราช โต๊ะจารึกพระสุพรรณบัฏพระนามพระบรมวงศ์เธอ กรมพระชัยนาทนเรนทร โต๊ะจารึกพระสุพรรณบัฏพระนามพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร โต๊ะจารึกพระสุพรรณบัฏพระนามพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย และ โต๊ะจารึกพระสุพรรณบัฏพระนามพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านักขัตมงคล ทุกโต๊ะตั้งหันหน้าไปทางทิศอาคเนย์อันเป็นทิศมงคล ทุกโต๊ะจะมีเทียนเงินเทียนทองกับพานดอกไม้ตั้งอยู่ นอกจากนี้ในพระอุโบสถยังตั้งโต๊ะเครื่องบายศรีตอง 3 ชั้น ซ้าย ขวา มีกล้วยน้ำ หัวหมู สำหรับบูชาพระฤกษ์ เมื่อได้ฤกษ์และองค์ประธานจุดเทียนทุกโต๊ะแล้ว โหรลั่นฆ้องชัย พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา พราหณ์เป่าสังข์ พนักงานแกว่งบัณเฑาะว์ ประโคมดนตรี ตลอดเวลาที่จารึก 1.หลวงบรรเจิดอักษรการ(ทับ ศาสตราภัย) หัวหน้ากองประกาศิต หน้าที่อาลักษณ์ จารึกพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลงในพระสุพรรณบัฏ 2.พระยาโหราธิบดี (แหยม วัชรโชติ) จารึกดวงพระบรมราชสมภพ 3.หม่อมเจ้าสมัยเฉลิม กฤดากร ศิลปิน แกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล เมือจารึกพระปรมาภิไธย ดวงพระบรมราชสมภพ พระราชลัญจกรเสร็จแล้ว พระราชครูวามเทพมุนี (สวาสดิ์ รังสิพราหมณกุล) หลั่งน้ำสังข์ที่พระสุพรรบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ พระราชลัญจกร และพระสุพรรณบัฏอื่นๆ สอดใบมะตูม 1 กิ่ง มี 3 ใบ แล้วจัดเตรียมให้พราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนสมโภช 3 รอบ เป็นอันเสร็จพิธี และเตรียมแห่เข้ามณฑลพระราชพิธีในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส การพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช กับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ได้กำหนดพระฤกษ์ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน พุทธศักราช 2493 ณ วังสระปทุม ตำหนักสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวรรษาอัยยิกาเจ้า มีพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมขุนชัยนาทนเรนทร และจอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ลงนามเป็นราชสักขี และเวลา 10.45 น. สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวรรษาอัยยิกาเจ้า ถวายน้ำพระพุทธมนต์ เทพมนต์ และทรงเจิมแด่หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร เป็นสมเด็จพระราชินีแล้วพระราชทานเครื่องพระราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติคุณยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ประดับเพชร ของที่ระลึกในพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ที่พระราชทานพระบรมราชวงศ์ คือ หีบบุหรี่เงินถม มีพระปรมาภิไธยย่อ “ภ.อ.” กับ “ส.ก.” และเครื่องหมายของราชวงศ์จักรี คือ จักรกับตรีศูลอยู่ตรงกลาง และในเวลา 16.00 น. วันเดียวกันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินประทับเหนือพระราชอาสน์ในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ เพื่อให้พระบรมวงศานุวงศ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล โดยมีพระบรมวงศ์เธอ กรมขุนชัยนาทนเรนทรทรงรับฉันทานุมัติจากพระบรมวาศานุวงศ์เป็นผู้กราบทูล เสร็จแล้วทรงมีพระราชดำรัสตอบขอบพระทัย จากนั้นจึงเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ให้คณะรัฐมนตรี คณะทูต สมาชิกวุฒิสภา สภาผู้แทน และข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นผู้กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล เสร็จแล้วเสด็จขึ้น เสกสรร สิทธาคม [email protected]