“กกต.” สรุปผลคะแนนเลือกตั้งใหม่ 6 หน่วยเลือกตั้ง 5 จังหวัด ไม่มีผลเปลี่ยนลำดับว่าที่ส.ส.

วันที่ 22 เม.ย. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานกกต. ได้เผยแพร่เอกสารสรุปผลการนับคะแนนเลือกตั้งส.ส.ใหม่ ใน 6 หน่วยเลือกตั้ง 5 จังหวัดดังนี้ 1. กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 13 หน่วยเลือกตั้งที่ 32 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 802 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 370 คน คิดเป็นร้อยละ 46.13 ผู้ได้รับคะแนนสูงสุด มีจำนวน 2 คน ซึ่งมีคะแนนเท่ากัน 96 คะแนน ได้แก่ นางสาวฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) และ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) 2. พิษณุโลก เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 6 ต.มะตูม อ.พรหมพิราม มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 366 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 62.84 ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด คือ นายนัทธิ จันทร์ประเสริฐ พรรคภราดรภาพ ได้ 48 คะแนน

3.เพชรบูรณ์ เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 12 หมู่ที่ 12 ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 1,371 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 639 คน คิดเป็นร้อยละ 46.61 ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด คือ นายดะ ทรงสวัสดิ์วงศ์ พรรคพลังท้องถิ่นไท ได้ 159 คะแนน 4.ยโสธร เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 6 ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 436 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 57.57 ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด คือ นายบุญแก้ว สมวงศ์ พรรคเพื่อไทย ได้ 64 คะแนน

5. ลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 2 หน่วยเลือกตั้ง โดยหน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 5 ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 824 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 506 คน คิดเป็นร้อยละ 61.41 ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด คือ ร.ต…ท.สมบูรณ์ กล้าผจญ พรรคเสรีรวมไทย ได้ 109 คะแนน และหน่วยเลือกตั้งที่ 3 หมู่ที่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 714 คนมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 448 คน คิดเป็นร้อยละ 62.75 ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด คือ นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย ได้ 120 คะแนน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าผลการเลือกตั้งใหม่ทั้ง 6 หน่วยไม่มีผลเปลี่ยนแปลงลำดับว่าที่ส.ส. เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งใหม่ในบางหน่วย ซึ่งผลคะแนนมีแค่หลักสิบถึงหลักร้อย ไม่เพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงผลคะแนนในระดับเขต จากที่มีผลคะแนนรวมแต่ละเขตกว่าหมื่นคะแนน