อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ เดินหน้าเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยด้านบริการ แก่ผู้เช่า ภายในอาคารฯ ด้วยการติดตั้งระบบ HEPA Filter Fresh Air ในอาคารเพื่อกรองฝุ่นละออง PM 2.5 ในระบบปรับอากาศ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบทางเดินหายใจ โดยระบบดังกล่าวพร้อมดำเนินงานได้ภายในเดือนตุลาคม 2562 ทั้งนี้ อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ สาทร ได้รับการติดฉลากอาคารอนุรักษ์พลังงาน A+ ด้านอาคารสำนักงานประเภทระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยก จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และในปี 2561 ได้รับรางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย ระดับ Gold จากกระทรวงมหาดไทยอีกด้วย สำหรับกลุ่มธุรกิจอาคารสำนักงาน จะอยู่ภายใต้การบริหารของกลุ่มแอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น ที่มีพื้นที่อาคารสำนักงานให้เช่ามากที่สุดในกรุงเทพฯ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เช่าเป็นอันดับแรก เพื่อให้เกิดความพึงพอใจที่เกินความคาดหวังของผู้เช่า พร้อมทั้งให้ความสำคัญปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม