วันที่ 21 เม.ย. 62 สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจความเห็นประชาชนเรื่อง “ประเทศไทยในสายตาคนไทย” โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 43.07 ระบุว่าคนไทยมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และร้อยละ 37.47 มองว่าสิ่งที่ดีที่สุดของประเทศไทย คือวัฒนธรรม และประเพณีไทย

ขณะที่ร้อยละ 55.22 ระบุว่าสิ่งที่แย่ที่สุดของประเทศไทย คือการเมืองไทย พฤติกรรมของนักการเมือง และเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน และร้อยละ 47.16 ระบุว่า เรื่องการไม่เคารพกฎหมาย ไม่เคารพกฎจราจรเป็นการกระทำที่แย่ของคนไทย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน