เผยงานหลักใหญ่ๆ เสร็จแล้ว เหลือเพียงรายละเอียด ปรับเล็กน้อย ทั้งเพิ่มไฟสว่าง ทำความสะอาดอาคาร-ทาสีเพิ่ม จัดระเบียบสายสื่อสาร พร้อมตกแต่งประดับไม้ดอกไม้ประดับ ตั้งโต๊ะถวายสักการะ

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกทม.พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมเส้นทางขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยนั่งรถบัสลอนดอนสำรวจเส้นทางจากพิพิธภัณฑ์เจษฎา เทคนิค มิวเซียม สำรวจการปรับด้านกายภาพในมุมสูง อาทิ ไฟฟ้าแสงสว่าง การติดตั้งกล้อง CCTV และการติดตั้งไฟประดับในจุดสำคัญต่างๆ ตลอดจนความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคาร บ้านเรือน ตามแนวเส้นทางเสด็จฯ โดยมีผู้แทนจากกองทัพภาคที่ 1 สถานีตำรวจนครบาล การไฟฟ้านครหลวง และผู้บริหารสำนัก สำนักงานเขตพระนคร ร่วมตรวจความพร้อมตลอดเส้นทาง

ปลัดกทม. เปิดเผยว่า เบื้องต้นหลังจากที่ได้สำรวจด้านกายภาพ ตามแนวเส้นทางเสด็จฯ พบว่างานด้านต่างๆ ค่อนข้างจะสมบูรณ์ เหลือเพียงสิ่งที่ต้องปรับอีกเล็กน้อย อาทิ ไฟฟ้าส่องสว่าง เนื่องจากช่วงที่เสด็จฯ จะเป็นช่วงหัวค่ำ ทำให้ในบางจุดต้องมีการเพิ่มแสงสว่าง รวมทั้งเรื่องของอาคารที่ยังไม่เรียบร้อย จึงจำเป็นต้องทำความสะอาดและจัดเก็บให้เป็นระเบียบ ซึ่งอาคารบ้านเรือนในบางจุดอาจต้องมีการปรับสภาพโดยการทาสีเพิ่มเติม รวมไปถึงต้องจัดระเบียบสายสื่อสารให้ดูเรียบร้อย สวยงามยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ กทม.ยังเร่งดำเนินการตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ และตั้งโต๊ะถวายสักการะพระองค์ ตามแนวเส้นทางที่เสด็จฯ ผ่าน เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี โดยสิ่งต่างๆ ที่กล่าวมาทั้งหมดต้องเสร็จสมบูรณ์ภายในสิ้นเดือนเมษายน ซึ่งขณะนี้งานหลักๆ ส่วนใหญ่ก็เสร็จสมบูรณ์ เหลือเพียงการเก็บรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ คาดว่าจะเสร็จทันตามที่ได้กำหนดไว้แน่นอน

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance