ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ ( 19 เม.ย. 62 ) นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายธีระ รุ่งโรจน์สุวรรณ วิศกรโครงการด้านก่อสร้าง การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) นายเดชา เรืองอ่อน รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พร้อมด้วยผู้แทนจากกรมสรรพวุธทหารบก ผู้แทนจากกรมสรรพวุธทหารเรือ ผู้แทนกรมสรรพวุธทหารอากาศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวความคืบหน้าการดำเนินการเก็บกู้เคลื่อนย้าย และทำลายวัตถุระเบิด สมัยสงครามโลก ที่โรงแรม ณ เวลา อ.เมือง

กรณีพบลูกระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จมอยู่ในแม่น้ำแม่กลอง บริเวณสะพานธนะรัชต์ และสะพานจุฬาลงกรณ์ เขตเทศบาลเมือง อ.เมือง ซึ่งจะมีการก่อสร้างตอม่อรางรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม - หัวหิน จ.ราชบุรี จึงตั้งคณะทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โดยกองประดาน้ำและถอดทำลายอมภัณฑ์ กรมสรรพาวุธทหารเรือ ได้ทำการสำรวจและค้นหาวัตถุระเบิด ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. 2561 ถึงวันที่ 3 ธ.ค. 2561 พบระเบิดอากาศอยู่บริเวณแม่น้ำแม่กลองฝั่งสำนักงานกาชาด จ.ราชบุรี และสโมสรทหารช่าง จำนวน 7 ลูก และได้นำข้อมูลภาพถ่ายวัตถุระเบิดมาประชุมวิเคราะห์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า เป็นวัตถุระเบิดที่ผลิตจากประเทศอังกฤษ ขนาด 1,000 ปอนด์ โดยใช้สารเคมีเป็นตัวจุดชนวนระเบิด

นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดเผยว่า จะดำเนินการเพื่อให้ปลอดภัยต่อทรัพย์สินและประชาชนน้อยที่สุด โดยฝ่ายวิทยาการจากกองทัพบกและกรมสรรพวุธทั้ง 3 หน่วย และ มณฑลทหารบกที่ 16 และ รฟท. พร้อมผู้เชี่ยวชาญที่ได้ศึกษาวิเคราะห์ร่วมกันนำเสนอร่างความเสี่ยงเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาตัดสินใจ การทำงานครั้งนี้จะเกี่ยวพันถึงฝ่ายคมนาคม และเหล่าทัพต่างๆ ที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการผ่าน พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงให้ทุกหน่วย โดยเฉพาะทางฝ่ายทหารและพลเรือนฝ่ายมหาดไทย ได้ช่วยกันดำเนินการให้เกิดความปลอดภัยทรัพย์สินของประชาชนให้มากที่สุด โดยที่ประชุมเสนอทางเลือกแผนขั้นตอนและวิธีการเก็บกู้ จากมิตรประเทศ ลูกระเบิดที่พบนั้นเป็นลูกระเบิดของประเทศอังกฤษ เรียกว่าระเบิดอากาศทิ้งจากเครื่องบินมีจำนวนพบอยู่ 7 ลูก คณะทำงานที่ศึกษาเสนอทางเลือกที่ดีที่สุด ปลอดภัยที่สุด คือ จะไม่เคลื่อนย้ายลูกระเบิด เพราะอาจเกิดอันตรายสูง โดยจะใช้เครื่องมือพิเศษตัดชิ้นส่วนที่เป็นฉนวนออกจากระเบิดใต้น้ำทีละลูกก่อนจะเคลื่อนย้ายไปทำลายในที่เหมาะสม และใช้เจ้าหน้าที่ให้น้อยที่สุด ส่วนเครื่องมือตัดชิ้นส่วนฉนวนระเบิดมีใช้อยู่ที่ประเทศอังกฤษและเยอรมัน ซึ่งอาจจำเป็นที่จะต้องจัดหา หรือต้องขอความช่วยเหลือจากประเทศพันธมิตรที่มีอุปกรณ์ชิ้นนี้อยู่ ส่วนระยะเวลาดำเนินการต่อไป เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติอยู่ที่กรุงเทพฯอยู่ขณะนี้ จึงคาดว่าน่าจะเป็นหลังสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม การทำงานครั้งนี้ไม่ได้ใช้เงื่อนเวลาเป็นตัวกำหนด แต่จะใช้เรื่องความปลอดภัยสูงสุดในการทำงาน

นายธีระ รุ่งโรจน์สุวรรณ วิศกรโครงการด้านก่อสร้าง การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ช่วงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ของพื้นที่ราชบุรี เป็นของสัญญาที่ 1 เป็นของนครปฐม- หนองปลาไหล หลังตรวจสอบพบระเบิด จำนวน 7 ลูก การก่อสร้างได้ยุติไว้ก่อน แต่ตัวบริเวณด้านข้างของตัวสะพานได้ทำงานตามปกติ ซึ่งนโยบายของการรถไฟยังรอที่จะดูเรื่องการกู้ระเบิดเป็นหลัก เนื่องจากจะคำนึงความปลอดภัยของตัวสะพานด้วย ส่วนค่าใช้จ่ายนั้นทาง รฟท.ได้คุยกับทางจังหวัดและคณะกรรมการคือ ค่าใช้จ่ายส่วนแรก ทาง รฟท.จะดูแลรับผิดชอบเป็นการสำรวจเบื้องต้น ส่วนค่าใช้จ่ายส่วนที่ 2 เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องพิจารณาสนับสนุนต่อไป

นายเดชา เรืองอ่อน รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เปิดเผยว่า ทางปภ.จังหวัดได้ร่วมกับเทศบาลเมือง เทศบาลหลักเมือง พร้อมเตรียมการทำแผนเบื้องต้นในพื้นที่รัศมี 1 กิโลเมตร จะมีการอพยพประชาชนในพื้นที่ออกไปพักอาศัยชั่วคราวในช่วงระหว่างปฏิบัติงานเป็นช่วงๆ หากมีกำหนดการเก็บกู้ระเบิด จะมีประกาศแจ้งเตือนให้ทราบล่วงหน้า และขอให้รับฟังข่าวสารจากทางราชการ พร้อมงดเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน อันอาจก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่สาธารณชน

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance