หลังประสบความสำเร็จเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในเอเชียวิจัยหุ่นยนต์ผ่าตัดทางนรีเวช เพื่อยกระดับพัฒนาเทคโนโลยีไทยรองรับเป็นเมดิคัลฮับ

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เปิดเผยว่า มข. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยคิวชู จัดโครงการถ่ายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด เพื่อรองรับการเป็นเมดิคัลฮับ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในช่วง10ปีนี้ หุ่นยนต์ผ่าตัดได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว จนปัจจุบันได้ก้าวเข้าสู่ขั้นให้หุ่นยนต์ผ่าตัดตามการเคลื่อนไหวนิ้วและมือของศัลยแพทย์ (da vinci model) มข.เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในเอเชียที่วิจัยคอมพิวเตอร์ช่วยผ่าตัด (หุ่นยนต์ผ่าตัด) เฉพาะทางนรีเวช ตั้งแต่ปี 50 โดยทีมวิศวกรรมชีวการแพทย์ มข.ประสบความสำเร็จ และมีงานวิจัยหุ่นยนต์ผ่าตัดที่ก้าวหน้าที่สุด หวังว่าการร่วมมือกัน ระหว่าง มข. ประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยคิวชู ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งนับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ จะทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวไทยต่อไป

อย่างไรก็ตาม หนึ่งในชุดผลงานหุ่นยนต์ผ่าตัดทางนรีเวช คือ หุ่นยนต์ช่วยถือและเคลื่อนกล้องผ่าตัด สำหรับผ่าตัดในอุ้งเชิงกราน ได้รับรางวัลเหรียญทองจาก The international Federation of Inventors’ Associations ในงานวันนักประดิษฐ์นานาชาติครั้งที่ 1ปี พ.ศ.2551 เทคโนโลยี “หุ่นยนต์ช่วยถือกล้องผ่าตัด” ถูกพัฒนาคิดค้นโดยคณะแพทย์ไทยเพื่อช่วยให้การผ่าตัดทางนรีเวชสะดวก ปลอดภัย ถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็ว ช่วยให้คนไข้ฟื้นตัวเร็วขึ้น ทำให้พื้นผิวบริเวณที่ผ่าตัดได้รับความกระทบ กระเทือนน้อยที่สุด หุ่นยนต์มีลักษณะเป็นแขนกลช่วยจับกล้องที่ใช้ผ่าตัดเคลื่อนไปในมุมต่างๆ ตามที่แพทย์ต้องการได้อย่างแม่นยำ โดยแพทย์สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ผ่านการสัมผัสบนจอทัชสกรีน ช่วยให้การผ่าตัดผ่านกล้องของแพทย์สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีการอบรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด โดย ศ.นพ.โกวิท คำพิทักษ์ และรศ.นพ.เกรียงศักดิ์ เจนวิถีสุข ร่วมกับศาสตราจารย์จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อวางแนวทางรวมทั้งยกระดับวงการวิทยาศาสตร์สุขภาพ รองรับการเป็นเมดิคัลฮับ ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงต่อไป