ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ขอเชิญร่วม งาน “เล่าขานตำนานศาลายา” ครั้งที่ 13 ตอน “ศาลายาโอสถ” ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ฟังบรรยายพิเศษ “ตำรับสมุนไพรไทย” โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์พร้อมจิตต์ ศรลัมพ์ พร้อมร่วมกิจกรรม Workshop ทำยาดมสมุนไพร ชมนิทรรศการถาวรว่าด้วยสมุนไพรภูมิปัญญาไทยสู่สากล และนั่งรถรางชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพืชสมุนไพรครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทยและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่รวบรวมพันธุ์สมุนไพรที่ปรากฏในตำรายาไว้มากที่สุด ประมาณ 800 ชนิด ในพื้นที่กว่า 140 ไร่ .. ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-441-4401-4 ต่อ 1723,1731