นายณันทพงศ์ สินมา ผู้ช่วยผอ.เขตบางขุนเทียน รักษาราชการแทนผอ.เขตเปิดเผยว่า สำนักงานเขตบางขุนเทียนโดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ร่วมกับสภาวัฒนธรรม กลุ่มพลังมวลชน ชุมชนชาวบางกระดี่ จัดงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยรามัญ-บางกระดี่ ระหว่างวันที่ 16-18 เม.ย.62 ณ บริเวณวัดบางกระดี่ เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

กิจกรรมมีดังนี้ พิธีทำบุญตักบาตร พิธีแห่พระโพธิสัตว์รอบหมู่บ้านบางกระดี่ การสรงน้ำพระ การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การละเล่นและการแสดงศิลปวัฒนธรรมชาวมอญ เช่น การละเล่นสะบ้าบ่อน การละเล่นทะแยมอญ การสาธิตทำขนม/อาหารพื้นบ้าน ข้าวแช่ กะละแม ฝอยทอง ทองหยอด เม็ดขนุน การแสดงคอนเสริต์ลอยชาย เป็นต้น ทั้งนี้ ได้เรียนเชิญ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม.เป็นประธานพิธีเปิด ในวันที่ 16 เม.ย.62 เวลา 15.00 น. บริเวณวัดบางกระดี่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน