พิตรจิรา มณีเนตร รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “อยู่เย็น เป็นสุข” สงกรานต์นี้ดีงาม ที่ไหนก็มีสุข พร้อมด้วย กมลนัย ชัยเฉนียน ผู้ช่วยกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และประธานการจัดงาน “Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” โดยมี พลเรือเอกวรรณพล กล่อมแก้ว หัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการทหารเรือ ประจำผู้บังคับบัญชาการ วรนุช สิงห์โต ผู้อำนวยการส่วนการท่องเที่ยว สำนักงานวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร เสริมคุณ คุณาวงศ์ Group CEO,CMO Group พันตำรวจเอกจักราวุธ คล้ายนิล ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกร และ พันตำรวจเอกเกื้อกมล ดวงประทีป ผู้กำกับภาค1 กองบังคับ กรมตำรวจท่องเที่ยว 1 ณ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์