ไปดูโพลสงกรานต์วิถีไทยสำรวจความคิดเห็นประชาชนตั้งใจทำอะไรมากที่สุด

กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ร่วมกับสวนดุสิตโพล สำรวจความคิดเห็นประชาชนจากกลุ่มตัวอย่าง 5,409 คนทั่วประเทศหัวข้อ “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ทุกชีวาปลอดภัย” สรุปผลดังนี้ กิจกรรมที่ตั้งใจจะทำช่วงเทศกาลสงกรานต์มากที่สุด ร้อยละ 63.08 ทำบุญ ตักบาตร รองลงมาร้อยละ 61.40 รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ร้อยละ 59.01 สรงน้ำพระ ร้อยละ 54.90 ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษ/การทำบุญอัฐิ ร้อยละ 46.17 เล่นน้ำสงกรานต์ ร้อยละ 32.54 พบปะสังสรรค์กับครอบครัว/ญาติพี่น้อง

เมื่อถามถึงบุคคลสำคัญที่อยากรดน้ำขอพรมากที่สุด ส่วนใหญ่ระบุ พ่อ-แม่ ส่วนนักการเมืองที่อยากรดน้ำขอพรมากที่สุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขณะที่ศิลปินดาราที่อยากรดน้ำและสาดน้ำมากที่สุด ณเดชน์ คูกิมิยะ

ส่วนสถานที่ที่ประชาชนอยากไปเล่นน้ำสงกรานต์มากที่สุด อันดับ 1 คือ อยากกลับไปเล่นน้ำสงกรานต์ที่บ้านเกิดหรือภูมิลำเนาตัวเอง อันดับ 2 จ.เชียงใหม่ อาทิ ย่านคูเมือง ประตูท่าแพ อันดับ 3 กรุงเทพมหานคร อาทิ ถนนข้าวสาร ถนนสีลม อันดับ 4 จ.ขอนแก่น อาทิ ถนนข้าวเหนียว และอันดับ 5 สถานที่ชายทะเล บางแสน พัทยา หัวหิน

เมื่อถามว่ากิจกรรมที่ต้องช่วยกันอนุรักษ์สืบสานช่วงเทศกาลสงกรานต์มากที่สุด ร้อยละ 76.20 ระบุว่าต้องอนุรักษ์ประเพณีทำบุญ ตักบาตร สรงน้ำพระ ขนทรายเข้าวัด ก่อพระเจดีย์ทราย ร้อยละ 38.04 แต่งกายแบบไทยๆ ด้วยผ้าไทย ผ้าขาวม้า ผ้าประจำถิ่น และร้อยละ 33.65 ร่วมกิจกรรมการละเล่นตามประเพณีนิยมท้องถิ่น เช่น มอญซ่อนผ้า งูกินหาง วิ่งเปี้ยว เล่นสะบ้า

เมื่อถามการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าช่วงเทศกาลสงกรานต์ ร้อยละ 55.74 ระบุเล่นสาดน้ำเฉพาะพื้นที่ที่จัดไว้ให้ ร้อยละ 49.76 เล่นน้ำอย่างสุภาพ ไม่ใช้น้ำสกปรก น้ำเย็นจัด ร้อยละ 48.01 ใช้ปืนฉีดน้ำขนาดเล็กแทนอุปกรณ์ฉีดน้ำที่มีแรงดันสูง ร้อยละ 42.15 งดบรรทุกถังน้ำใส่รถกระบะเพื่อตระเวนเล่นสาดน้ำ และร้อยละ 40.11 ใช้ขันน้ำขนาดเล็กเล่นสาดน้ำกัน

เมื่อถามถึงการรณรงค์และเข้มงวดด้านความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ร้อยละ 69.90 ระบุว่า ควรรักษาวินัยจราจร ขับขี่ปลอดภัย มีน้ำใจในการใช้รถใช้ถนน ร้อยละ 69.66 งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 63.88 ไม่ดื่มเหล้าหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัด พื้นที่จัดงาน หรือพื้นที่สาธารณะ ร้อยละ 44.54 รณรงค์แต่งกายอย่างเหมาะสม ถูกกาลเทศะ ไม่โป๊ ไม่เปลือย

ส่วนที่ศาลาสำราญมุขมาตย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรมศิลปากรได้นำเทวดานพเคราะห์ 9 องค์ และพระธาตุ ให้ประชาชนสักการะและสรงน้ำขอพร ระหว่างวันที่ 11 – 14 เม.ย. นี้ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์