เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท สยามกลการ จำกัด โดย ดร.พรเทพ พรประภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ส่งมอบที่ดินพื้นที่ 18 ไร่ 2 งาน 74 ตารางวา มูลค่า 30 ล้านบาท แก่ รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อนำไปพัฒนาก่อสร้าง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยาขนาด 300 เตียง เพื่อชุมชน ท้องถิ่น อุตสาหกรรมต่างๆ พื้นที่ภาคตะวันออก หรือ EEC เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน ได้เข้ามาใช้บริการดูแลรักษาสุขภาพในระยะยาว และส่งเสริมประชาชนพื้นที่โดยรอบๆ ทั้งเด็ก เยาวชน จนถึงผู้สูงวัย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้ ยังพัฒนา ความรู้ การวิจัย นวัตกรรม บริการ และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ก้าวไปสู่การเป็น Medical Hub ในอนาคต

จากความสัมพันธ์ที่ดีของ 2 องค์กร คือ สยามกลการ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มต้นตั้งแต่ปี 1987 ดร.ถาวร พรประภา ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท สยามกลการ จำกัด ได้มอบที่ดินเนื้อที่ 565 ไร่ 3 งาน 35 ตารางวา ให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่สังคม และเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการศึกษา ภายใต้ชื่อ วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา มีหน้าที่ให้การส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และดำเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชน

ต่อมา ปี 2012 ครบรอบ 60 ปี สยามกลการ มีแนวคิดพัฒนาการศึกษาด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ของเมืองไทย เพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้สนับสนุนงบ 68 ล้านบาท บนเนื้อที่ 3,000 ตารางเมตร เพื่อก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ หรือ Auto-TU

ล่าสุดในปี 2018 ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขานรับการส่งเสริมเป็นเขตส่งเสริมพิเศษ เพื่อพัฒนานวัตกรรมการวิจัย พัฒนาด้านการแพทย์ และสุขภาพแบบครบวงจร โดยบริษัท สยามกลการ จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการพัฒนาระบบสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและบริเวณใกล้เคียง ได้มอบที่ดินเนื้อที่ 18 ไร่ 2 งาน 74 ตารางวา ให้กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยาบริษัท สยามกลการ จำกัด มีความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มากว่า 30 ปี ได้สนับสนุนที่ดินเพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน โดยเฉพาะการศึกษางานวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมในด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน