(11 เม.ย.62) พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมการเตรียมการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรุงเทพมหานคร ฝ่ายบริการประชาชน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย ร่วมประชุม ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกทม.(เสาชิงช้า) รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครเชิญประชุมผู้เกี่ยวข้องและจิตอาสาที่มีความพร้อมในการให้บริการประชาชนทั้งด้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่พัก ห้องสุขา รวมถึงการจัดการขยะ หารือร่วมกันวางกำหนดแนวทางในการให้บริการประชาชนในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในการเสด็จเลียบพระนคร ตามเส้นทางที่เกี่ยวข้อง โดยการดำเนินการจะยึดหลักการดูแลประชาชนให้ได้รับความสะดวกมากที่สุด และไม่ขัดกับแผนความปลอดภัยของฝ่ายความมั่นคง ซึ่งได้ผลสรุปประมาณการในการเตรียมความพร้อมรองรับประชาชนที่จะมามากขึ้น ทั้งนี้ ทางฝ่ายความมั่นคงได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 6 โซน และจัดให้มีจุดจอดรถรอบนอก 4 จุด กำหนดจุดส่งประชาชนในเส้นทางหลัก 6 จุด โดยมีจุดคัดกรอง 21 จุด กรุงเทพมหานครได้เตรียมการให้บริการประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค ในวันที่ 5 พ.ค.62 โดยขอรับการสรับสนุนอาหาร อาหารว่าง น้ำดื่มจากหน่วยงานเอกชนและภาคีเครือข่ายจิตอาสา อาทิ สมาคมเดอะเชฟประเทศไทย เครือเจริญโภคภัณฑ์ มูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สมาคมภัตตาคารไทย มูลนิธิธรรมอิสระ ฯลฯ โดยมีจุดตั้งโรงครัวพระราชทานปรุงอาหารทั้งหมด 14 จุด ในส่วนความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 จุด ประกอบด้วย วัดเทพศิรินทราวาสวรวิหาร บ้านมนังคศิลา สนามม้านางเลิ้ง อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 1 (เชิงสะพานพุทธ) และวัดตรีทศเทพ ตั้งจุดให้บริการประชาชนในวันที่ 4-5 พ.ค. ทุกจุดจะเตรียมประกอบอาหารเพื่อจัดเลี้ยงประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ สำหรับการบริการอาหารจะแจกเป็นช่วงเวลา และในช่วงการเสด็จ ในเส้นทางเสด็จจะไม่มีการบริการอาหารและน้ำดื่ม เน้นสุขาภิบาลอาหาร ภาชนะที่ใช้ย่อยสลายได้ เพื่อลดแริมาณขยะ ส่วนน้ำดื่มพยายามเน้นเรื่องกระบอกน้ำ โดยจะมีจุดบริการให้เติมน้ำ ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะจัดทีมสุขาภิบาลอาหารลงพื้นที่ตรวจสุขลักษณะการประกอบอาหารในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย