รายการ “รอลูกเลิกเรียน” (After school) ทีวีออนไลน์ ตอน : ลูกไม่ช่วยงานบ้าน ออกอากาศวันที่ 15 เม.ย.62 นี้ จะนำเสนอเรื่องปัญหาคลาสสิคของทุกครอบครัว ที่ลูกๆ มักจะคิดว่าพ่อแม่เรียกใช้งานในบ้านตลอดเวลา บ้างครั้งเรียกให้ช่วยงานแรกยังไม่เสร็จ ก็เริ่มสั่งงานที่สองและที่สามไปอีก จนรู้สึกว่าไม่มีเวลาทำการบ้าน ไม่มีเวลาส่วนตัว ไม่ได้ทำกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ ส่วนพ่อแม่ก็รู้สึกว่าเรียกใช้งานลูกเป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิด เพราะลูกทำเหมือนไม่ได้ยิน ไม่ช่วยทำงานบ้าน หรือทำงานไม่เรียบร้อย จนกลายเป็นปัญหาเรื่องการสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างแม่-ลูก รายการ“รอลูกเลิกเรียน” (After school) จะให้ผู้ชมได้ร่วมเรียนรู้ และนำเอาทักษะที่ได้แนะนำในรายการภายใต้การแนะนำจากจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นนำไปใช้ในชีวิตจริงได้

เมื่อชมรายการจบแล้วผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัว สามารถเข้าไปทำแบบทดสอบออนไลน์ที่ quiz.afterschoolonline.tv เพื่อเช็คว่าตนเองมีทักษะการสื่อสารกับลูกวัยรุ่นในระดับไหน และ 100 ครอบครัวจะได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการเรียนรู้ทักษะการสื่อ สารกับลูกวัยรุ่นออนไลน์อย่างเข้มข้นได้อีกด้วย

ชมรายการ “รอลูกเลิกเรียน” (After School) เผยแพร่ผ่านทาง Facebook : Toolmorrow และใน เว็บไซต์ของ www.afterschoolonline.tv ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน In box ของ Facebook : Toolmorrow และ www.afterschoolonline.tv ดำเนินงานโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับบริษัท ทูลมอโร จำกัด (Toolmorrow) ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำสื่อออนไลน์เพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคม ร่วมกับภาคีเครือข่าย

กองทุนประกันวินาศภัย