ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย มอบเงินจำนวน 57 ล้านบาท จากแคมเปญ “ลดวันละถุง...คุณทำได้ เฟส1” เพื่อนำไปสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบให้กับอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช พร้อมเดินหน้าแคมเปญ “ลดวันละถุง...คุณทำได้เฟส2” ด้วยการเปิดตัวพรีเซนเตอร์ “BNK 48” กลุ่มศิลปินหญิง พร้อม พี่ตูน - อาทิวราห์ คงมาลัย ผนึกกำลังเดินหน้าเชิญชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติกที่ร้านเซเว่นฯทั่วประเทศ เพื่อนำเงินที่ลดใช้ถุงพลาสติก มอบให้กับ 77 โรงพยาบาล ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ

นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า ซีพี ออลล์ ได้เริ่มดำเนินโครงการรณรงค์ลดและเลิกการใช้ถุงพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านโครงการ7 GO Green (เซเว่น โก กรีน) ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน ต่อเนื่องมากว่า 10 ปี ด้วยความมุ่งหวังที่จะสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ ผ่านโครงการต่างๆ ตามปณิธานของบริษัท “ร่วมสร้างและแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”

จากความมุ่งมั่นเป็นองค์กรที่มีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน ซีพี ออลล์ จึงได้จัดงานประกาศเจตนารมณ์ลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะถุงพลาสติก ภายใต้โครงการ “ลด และ เลิก ใช้ถุงพลาสติก” ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศ พร้อมเปิดตัวแคมเปญ “ลดวันละถุง...คุณทำได้” โดยมี พี่ตูน - อาทิวราห์ คงมาลัย เป็นพรีเซนเตอร์ รณรงค์ให้ผู้ซื้อสินค้าและบริการที่เซเว่น อีเลฟเว่น ปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติก รวมทั้งรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เพื่อเปลี่ยนเป็นเงิน 20 สตางค์ต่อถุง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับและความร่วมมือจากลูกค้าทั่วประเทศ เป็นอย่างดี ทำให้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ลูกค้าที่มาใช้บริการเซเว่น อีเลฟเว่นปฏิเสธรับถุงพลาสติกรวมเป็นจำนวน 285,515,923 ใบ เปลี่ยนเป็นเงินรวมกว่า 57 ล้านบาท เพื่อนำไปสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ มอบให้ให้กับอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อภิชาต อัศวมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ

นายธานินทร์ กล่าวเสริมว่า “บริษัทฯ ได้สานต่อแคมเปญด้วยการเปิดตัว “ลดวันละถุง...คุณทำได้ เฟส2” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนลูกค้าให้ปฏิเสธการรับถุงพลาสติกในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น เพื่อเปลี่ยนเป็นเงิน 20 สตางค์ต่อถุงเหมือนเช่นเดิม แต่ในเฟส 2 นี้ ได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสมทบทุนให้แก่ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลในชุมชน และโรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร รวม 77 โรงพยาบาล ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อขยายความตั้งใจกระจายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และส่งมอบโอกาสให้กับผู้ป่วยในถิ่นถุรกันดารได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดี โดยทุกครั้งที่ลูกค้างดรับถุงพลาสติก พนักงานจะบันทึกไว้ในระบบ ซึ่งทุกคนสามารถเข้าไปดูจำนวนถุงที่ลดลงและยอดเงินบริจาคได้ทางหน้าจอเครื่องรับชำระเงิน ,7APP และแฟนเพจ 7-Eleven Thailand”

และเพื่อให้แคมเปญ “ลดวันละถุง...คุณทำได้ เฟส2” สามารถขยายผลได้ดียิ่งขึ้น ซีพี ออลล์ ได้เปิดตัวพรีเซนเตอร์กลุ่มศิลปินหญิง “BNK 48” ที่จะมาผนวกความตั้งใจร่วมกับพี่ตูน - อาทิวราห์ คงมาลัย เพื่อเชิญชวนคนไทยปฏิเสธการรับถุงพลาสติกในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น อีกครั้ง โดยมีภาพยนตร์โฆษณา “ลดวันละถุง...คุณทำได้ พี่ตูน และBNK 48” และมิวสิควีดีโอเพลง “บ๊ายบาย...นายพลาสติก” (Kami7 Go Green) จากศิลปิน BNK 48 แนะนำวิธีการลดใช้พลาสติกในรูปแบบง่ายๆ เพื่อกระตุ้นให้คนไทยได้ตระหนักถึงผลกระทบของขยะถุงพลาสติกที่มีต่อโลก

“ซีพี ออลล์ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านพร้อมด้วยพันธมิตรทุกองค์กรที่รวมพลังผลักดันให้เกิดการปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติกในแคมเปญ “ลดวันละถุง...คุณทำได้ เฟส 1” เพื่อเปลี่ยนเป็นเงินรวมกว่า 57 ล้านบาท ร่วมสมทบทุนอุปกรณ์การแพทย์ มอบให้กับอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในแคมเปญ “ลดวันละถุง...คุณทำได้ เฟส2” นี้จะได้รับความร่วมมือจากลูกค้าทุกท่านปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเหมือนเช่นเคย โดย ซีพี ออลล์ พร้อมเป็นองค์กรที่จะสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ และสานต่อกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ดีๆเช่นนี้ต่อไป” นายธานินทร์ กล่าวทิ้งท้าย