“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ทรงชื่นชมทุกจังหวัด จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์เรียบร้อยสมพระเกียรติ ด้าน “ประชาชน”ทั่วทุกจังหวัดร่วมใจลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ ในการ“พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันแรกอย่างคึกคัก พร้อมรับพระราชทาน “บัตรจิตอาสา-หมวก -ผ้าพันคอ” ด้าน “ปชช.” หาซื้อเสื้อเหลืองสวมใส่แสดงความจงรักภักดี “ร.10”

เมื่อวันที่ 8 เม.ย.62 พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชกระแสทรงชมเชยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่ได้จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ตามที่รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการ เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ณ พุทธเจดีย์สถาน และทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณี เสร็จเรียบร้อยอย่างสมพระเกียรติ

“ในนามของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยขอเชิญชวนทุกภาคส่วนหลอมรวมใจกันจัดพระราชพิธีให้สำเร็จลุล่วงสมบูรณ์ในทุกขั้นตอน ด้วยความรักสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว และทุ่มเทอย่างสุดกำลังเพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป”

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ ในการพระราชพิธีบรมราชา ภิเษก เป็นวันแรกว่า ตั้งแต่ช่วงเช้าได้มีประชาชนทยอยเดินทางมาลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง โดยที่วัดมัชฌิมาวาส อ. เมือง จ.อุดรธานี สถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกของจ.อุดรธานีได้มีประชาชนสวมใส่เสื้อเหลืองนำบัตรประจำตัวประชาชนมาลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ พร้อมเลือกประเภทของงานตามความสามารถและความสมัครใจก่อนร่วมรับมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วยบัตรจิตอา สาหมวก และผ้าพันคอพระราชทาน โดยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน904วปร. ได้จัดส่งสิ่งของพระราชทานจังหวัดละ 1, 000ชุด

ทั้งนี้ ในการรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนจิตอาสาได้มีส่วนร่วมในพระราชพิธีฯ โดยกลุ่มงานจิตอาสาเฉพาะกิจ ที่เข้าร่วมปฏิบัติในพิธีการต่างๆ ทั้งก่อนระหว่างและหลังการจัดกิจกรรมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดแบ่งเป็น7กลุ่มงาน ประกอบด้วยกลุ่มงานรักษาความปลอดภัยและการจราจรกลุ่มงานแพทย์และสาธารณสุขกลุ่มงานการขนส่งกลุ่มงานบริการและส่งกำลังบำรุงกลุ่มงานนิทรรศการ และพิธีการกลุ่มงานโยธาและกลุ่มงานโครงการ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ที่มีกลุ่มย่อยอีก7กลุ่ม โดยประชาชนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนจิตอาสามาก่อน สามารถร่วมสมัครจิตอาสา1,000คนแรก และร่วมพิธีพระราชทานบัตรจิตอาสาหมวก และผ้าพันคอพระราชทาน ระหว่างวันที่ 8-9เม.ย.62ตั้งแต่เวลา08.30น .ถึงเวลา12.00น.ของวันที่ 9เม.ย.62ขอความร่วมมือผู้ที่จะมาลงสมัครทะเบียนจิตอาสาแต่งกายด้วยชุดสุภาพเสื้อสีเหลืองกางเกงขายาวไม่สวมรองเท้าแตะกระโปรงไม่สั้นเลยเข่าและงดสวมใส่กางเกงยีนส์

เช่นเดียวกับที่วัดกลางพระอารามหลวง จ.กาฬสินธุ์ ได้มีประชาชนเป็นจำนวนมากมาลงทะเบียนการเปิดรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ ตั้งแต่ช่วงเช้า

ขณะเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีประชาชนเดินทางมาหาซื้อเสื้อสีเหลืองตามตลาดนัดและแหล่งขายเสื้อผ้า ร้านค้าต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงความจงรักภักดี หลังจากที่รัฐบาลได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอก ชน และประชาชนทั่วไป ร่วมแต่งกาย ด้วยเสื้อสีเหลือง ระหว่างเดือน เม.ย.ถึงเดือน ก.ค.62 เพื่อเทิดพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดี โดยพร้อมเพรียงกัน