ก.วัฒนธรรมเผยผู้สอบเข้าพนักงานราชการศูนย์อำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน กว่า 7,600 คน รับ 577 อัตราทั่วประเทศ ปลัดวธ. ย้ำทำงานด้วยหัวใจจิตอาสา สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราโชบายเกี่ยวกับพิธีการศพแก่ข้าราชการ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อแผ่นดิน และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และประชาชนที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ของสำนักพระราชวัง ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทั่วประเทศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติภารกิจ และให้พร้อมดำเนินการเต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ ‪1 พ.ค.‬ นี้ เป็นต้นไปนั้น

เมื่อวันที่ ‪7 เม.ย. เวลา 09.00 น.‬ ที่ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต วธ.จัดสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม เข้าปฏิบัติงานพิธีการศพ ส่วนงานศูนย์อำนวยการพิธีการศพ ที่ได้รับพระราชทาน เขต 1 – 16 และกลุ่มพิธีการที่ได้รับพระราชทาน ในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 76 จังหวัด รวมจำนวน 577 อัตรา

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีผู้สมัครจากทั่วประเทศเดินทางมารอสอบตั้งแต่เช้าตรู่ ก่อนเข้าห้องสอบในเวลา 09.30 น. โดยผู้สอบทุกคนแต่งกาย สวมกางเกงวอร์ม เสื้อยืด ไม่มีกระเป๋า สวมรองเท้าแตะ และไม่ใส่ถุงเท้า นาฬิกาและเครื่องประดับทุกชนิดเข้าสอบ เป็นไปตามมาตรฐานการสอบเพื่อให้มีความโปร่งใส โดยมีนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการวธ. และนายวินัย วรวัตร์ ผอ. กองพิธีการศพ ที่ได้รับพระราชทาน มาร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบด้วย

นายกฤษศญพงษ์ กล่าวว่า วธ.เปิดรับสมัครผู้ปฏิบัติงานระหว่าง วันที่ 28 มี.ค. – 3 เม.ย. ช่วงเวลาเพียง 1 สัปดาห์ พบว่าได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วประเทศสมัครเข้ามาทำหน้าที่จำนวนมากถึง 12,263 คน โดยการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้เข้าสอบจริง 7,643 คน โดยในส่วนนี้ได้รับตำแหน่งบริหารงานทั่วไป เป็นเพศหญิง 23 อัตรา โดยมีผู้หญิงสมัครถึง 600 กว่าคน ได้เน้นย้ำถึงความโปร่งใส ยุติธรรม ทุกกระบวนการ เนื่องจากงานนี้เป็นงานสำคัญของชาติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราโชบายและพระมหากรุณาธิคุณในพิธีการศพให้สมเกียรติ ดังนั้นเชื่อว่าผู้เข้าสอบได้ตระหนักถึงหน้าที่ในอนาคต เพราะการเป็นผู้ปฏิบัติงานพิธีการศพเป็นกลไกสำคัญ ที่จะร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ลุล่วงไปด้วยดี อีกทั้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรในการจัดการพิธีการศพ จึงควรทำงานด้วยหัวใจที่เป็นจิตอาสา ตระหนึกถึงความเสียสละ สร้างความภาคภูมิใจให้กับบุคคลผู้ปฏิบัติงาน

ปลัดก.วัฒนธรรม กล่าวอีกว่า จะมีการประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ ‪9 เม.ย.‬ จากนั้นจะเข้าสู่การสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 11 เม.ย. ที่สำนักงานปลัดวธ. ทั้งเปิดให้ผู้ที่มีความสามารถพิเศษเกี่ยวกับเครื่องเป่า นำอุปกรณ์เครื่องดนตรีในการเป่าไปในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย และจะประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกทางเว็บไซต์วธ. โดยให้รายงานตัววันที่ 17 เม.ย. ก่อนเข้าสู่การอบรม การปฏิบัติงานการประกอบพิธี เตรียมความพร้อมปฏิบัติงานที่หน่วยงานต้นสังกัด ‪ระหว่างวันที่ 18 – 25 เม.ย.‬นี้ ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ปลัดก.วัฒนธรรม. กล่าวด้วยว่า วธ.รับดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยการพิธีการศพฯ 2 ส่วน ในส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑล 5 จังหวัด มาตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายพิธีปฏิบัติงาน จำนวน 205 คน และในวันที่ 1 พ.ค.เป็นต้นไป จะมีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการพิธีศพฯ อีก 14 เขต ดูแลพิธีการศพทั่วประเทศ ได้แก่ สิงห์บุรี เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง พิษณุโลก เชียงใหม่ พะเยา อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี พังงา และสงขลา
“การดำเนินงานจะเป็นต้องเป็นระบบ มีการประสานงานและประกอบพิธีการตามที่สำนักพระราชวังกำหนด จะมีเครื่องประกอบเกียรติยศตามฐานันดรที่ได้รับ ขณะเดียวกันมีการเคลื่อนริ้วขบวน การประโคมปี่ กลองชนะ ให้เป็นไปตามประเพณีโบราณ จะต้องให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความพร้อมปฏิบัติงานในทุกส่วน” นายกฤษศญพงษ์ ปลัดก.วัฒนธรรม กล่าว