บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2562 จัดขนมหวานเมนูพิเศษ ให้บริการผู้โดยสารที่เดินทางกับการบินไทย ระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายน 2562 ดังนี้ เที่ยวบินภายในประเทศ ให้บริการทุกเที่ยวบินที่เดินทางเข้า - ออกจากกรุงเทพฯ (ยกเว้นเที่ยวบินที่ ทีจี 226 เส้นทางภูเก็ต - กรุงเทพฯ) โดยให้บริการผู้โดยสารชั้นธุรกิจที่เดินทางเข้ากรุงเทพฯ ด้วยตะโก้ฟักทองญี่ปุ่น และผู้โดยสารที่เดินทางออกจากกรุงเทพฯ ด้วยเค้กข้าวเหนียวมะม่วง และสำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัดจะเพิ่มการให้บริการด้วยขนมวุ้นกรอบในทุกเที่ยวบิน

เที่ยวบินระหว่างประเทศ ให้บริการทุกเที่ยวบินที่เดินทางเข้า - ออกจากกรุงเทพฯ (ยกเว้นเที่ยวบินไปยังตะวันออกกลาง อินเดีย และกัวลาลัมเปอร์) โดยให้บริการผู้โดยสารชั้นหนึ่งด้วยข้าวเหนียวมะม่วงราดกะทิอัญชัน ส่วนชั้นธุรกิจบริการด้วยพุดดิ้งมะม่วง และพุดดิ้งสาคู เสิร์ฟพร้อมมะพร้าวและมะม่วง และชั้นประหยัดบริการด้วยเค้กมูสมะม่วง เลเยอร์ด้วยกะทิและข้าวเหนียวใบเตย

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถดูรายละเอียดตารางบินพร้อมทั้งสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือ สำนักงานขายการบินไทยและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ หรือ THAI Contact Center (02) 356-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

กองทุนประกันวินาศภัย