นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) เปิดเผยว่า ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ได้เปิดจองด่วน ทุเรียนพันธุ์นกหยิบ จากจังหวัดระยอง เป็นทุเรียนพื้นเมืองพันธุ์ดั้งเดิม รสชาติหวานมัน รสจัดกว่าทุเรียนหมอนทอง เนื้อละเอียดสีเหลืองเข้ม มีกลิ่นหอมไม่เละหรือแฉะ กิโลกรัมละ 200 บาท กล่องละ 5 กก. กับ 10 กก. ค่าจัดส่ง 150 บาท/กล่อง จัดส่งตั้งแต่วันที่ 8/4/62 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สนใจติดต่อ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด คุณสุภาภรณ์ อินค้า 08 1823 3639 ซึ่งมีจำนวนจำกัด