นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) (ที่3จากซ้าย) จัดกิจกรรม Museum InFocus 2019 ในหัวข้อ "วังหน้านฤมิตจากประวัติศาสตร์สู่นิทรรศการในพื้นที่" โดยได้รับเกียรติจาก คุณสิริกิติยา เจนเซน (ที่ 4จากซ้าย) นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ กลุ่มประวัติศาสตร์ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ช่วยราชการที่สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร และผู้อำนวยการโครงการและนิทรรศการ”วังหน้านิมิต” มาเป็นวิทยากรบรรยายความเป็นมาและเบื้องหลัง ตลอดจนแรงบันดาลใจที่มีต่อนิทรรศการ ‘นัยระนาบนอก อินซิทู: แปลงร่างอดีตในหลืบแห่งปัจจุบัน(In Situ from the Outside: Reconfiguring the Past in Between the Present)โดยได้รับ ความสนใจ จากบุคลากรที่ทำงานด้านพิพิธภัณฑ์เข้าร่วมฟัง การบรรยายอย่างคับคั่ง ณ อาคารอเนกประสงค์ มิวเซียมสยาม เมื่อเร็วๆ นี้